OCHO GRUPA MEDYCZNA prof. Zagórskiego

Lekarze

WYBITNI SPECJALIŚCI.

Najczęściej tak właśnie o lekarzach pracujących w OCHO mówią nasi Pacjenci.
Doświadczeni okuliści z Polski i zagranicy, w większości wychowankowie prof. Zbigniewa Zagórskiego są dziś trzonem działania Grupy Medycznej OCHO. A wraz z nimi cały TEAM OCHO – Instrumentariuszki, Pielęgniarki, Pracownicy Obsługi Pacjenta, nasza Administracja i wszyscy, którzy swoją codzienną pracą wspierają proces leczenia. Oczy nas wszystkich zwrócone są zawsze na PACJENTA

Skip to content