Leczenie zeza

Leczenie zaburzeń ruchomości gałek ocznych (zeza) u dorosłych obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze zeza polega na korekcji wady refrakcji i zastosowaniu okularów pryzmatycznych. Leczenie operacyjne to operacja zeza i iniekcje toksyny botulinowej.

Zez - leczenie chirurgiczne operacyjne

Wskazania do leczenia chirurgicznego zeza mogą być:

 • Funkcjonalne – uzyskanie ortopozycji  (prawidłowe ustawienie oczu w pozycji na wprost) i pojedynczego widzenia obuocznego;
 • Kosmetyczne – uzyskanie ortopozycji  (możliwość braku trwałego efektu w niedowidzeniu dużego stopnia).

W Ośrodku Chirurgii Oka w Nałęczowie wykonujemy operacje zeza u dorosłych z zastosowaniem szwów regulowanych. Pierwszy etap polega na operacji w znieczuleniu ogólnym, a drugi etap następnego dnia rano, to regulacja szwów w znieczuleniu miejscowym.

Wskazania do operacji zeza ze szwami regulowanymi:

 • współpracujący pacjent,
 • reoperacje (powtórne operacje u pacjentów uprzednio operowanych),
 • zezy związane z restrykcją mięśni (miopatia tarczycowa, złamania oczodołu, po operacjach opasania gałki),
 • zezy nietowarzyszące (zespół Duane’a, zezy porażenne),
 • skojarzenie zeza poziomego i pionowego,
 • jeżeli istnieje duże ryzyko pooperacyjnego dwojenia.

Operacje zeza wykonywane są bez ograniczeń wiekowych, także u pacjentów powyżej 60 roku życia.
Najczęstsze wskazania do operacji w tej grupie wiekowej, to dwojenie związane z porażeniem nerwu IV, VI, miopatia tarczycowa, jatrogenny zez pionowy po operacji zaćmy, reoperacje, zezy poziome o dużym kącie.

Przeciwwskazania do operacji zeza:

 • stan ogólny-uniemożliwiający znieczulenie ogólne,
 • duże ryzyko niedokrwienia przedniego odcinka  oka, choroby hematologiczne, choroby układu sercowo-naczyniowego,
 • duże ryzyko martwiczego zapalenia twardówki-ciężkie choroby układowe.

Zastosowanie toksyny botulinowej

Wskazania do iniekcji toksyny botulinowej

 • symptomatyczne forie (zdekompensowana egzoforia lub ezoforia),
 • zez o małym kącie – do  20 Δ,
 • pooperacyjny kąt resztkowy lub nadkorekcja,
 • zez porażenny – porażenie n. VI,
 • wczesna faza miopatii tarczycowej.

Przeciwwskazania

 • uczulenie na toksynę botulinową,
 • spodziewany brak efektu,
 • chory nie współpracujący,
 • Miastenia gravis.

Przebieg zabiegu

Iniekcje wykonuje się w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą elektromiografu akustycznego. Początek działania leku ma miejsce po ok. 2-3 dniach; efekt utrzymuje się od ok. 3 miesięcy do roku i dłużej. Najczęstsze objawy uboczne iniekcji toksyny botulinowej to opadnięcie powieki, dwojenie, odchylenie pionowe, ból głowy. Objawy te zwykle ustępują po  2-6 tygodniach.

FAQ

Podczas podstawowej wizyty okulistycznej przeprowadzony jest wywiad okulistyczny z pacjentem oraz wykonywane są takie badania jak: autorefrakcja, keratometria, pomiar ciśnienia śródgałkowego, badanie ostrości wzroku, badanie w lampie szczelinowej oraz badanie dna oka.

W większości przypadków tak. Jeżeli lekarz uzna że trzeba zrobić dodatkowe badanie może je wykonać podczas wizyty albo, jeżeli lekarz nie wykonuje tego rodzaju badań, pacjent zostaje skierowany do innego specjalisty.

Wizyta okulistyczna wraz z wykonaniem podstawowych badań trwa około 20 min. W niektórych Ośrodkach badania w ramach wizyty wykonuje personel pomocniczy w pokoju badań. Te czynności są również wliczone w czas wizyty podstawowej.

Tak, przed wizytą zalecane jest zdjęcie soczewek kontaktowych. Pacjent powinien wziąć je ze sobą na wizytę, gdyż lekarz może poprosić o ich założenie.

Koszt wizyty jest zgodny z cennikiem na naszej stronie internetowej.

Oczekiwania na wizytę prywatną wynosi maksymalnie do tygodnia. Czas ten może być dłuższy, jeśli pacjent chce umówić się do konkretnego specjalisty. Czas oczekiwania na wizytę NFZ jest zgodny z kolejką oczekujących. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenie konkretnego terminu.

Tak, ale na początku wizyty należy powiadomić lekarza o chęci dobrania okularów bądź soczewek.

Wizyta okulistyczna nie wymaga specjalnego przygotowania. Jeżeli jest to pierwsza wizyta w placówce, to należy mieć ze sobą dowód osobisty, który jest konieczny do założenia karty pacjenta. Należy też pamiętać, że w większości przypadków po wizycie okulistycznej nie można prowadzić samochodu.

Podczas pierwszej wizyty lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad okulistyczny. Jeżeli Pacjent posiada jakąś dokumentację okulistyczną z innych placówek, to warto wziąć ją ze sobą na wizytę.

Po wizycie okulistycznej można wrócić do pracy/szkoły, ale należy pamiętać, że jeśli na wizycie były wpuszczane krople, to przez około 2-3 godziny widzenie może być zaburzone i przymglone.

Wizyty kontrolne u okulisty to sprawa indywidualna. Zazwyczaj podczas wizyty, lekarz podaje kiedy pacjent powinien przyjść ponownie. U osób po 50. roku życia zaleca się wizytę kontrolną przynajmniej raz w roku.

Jeżeli podczas wizyty wpuszczone są krople rozszerzające źrenicę, to bezpośrednio po wizycie NIE można prowadzić samochodu. Należy odczekać około 2-3 godzin.

Zabiegi chirurgiczne w leczeniu zeza

cena od

3 000 zł

Skip to content