Dr hab. n. med. Joanna Dolar-Szczasny

Leczenie chorób siatkówki oka
Laseroterapia siatkówki
Iniekcje doszklistkowe w chorobach siatkówki AMD i DME
Konsultacje - choroby siatkówki
Kwalifikacje do operacji witrektomii
Kwalifikacje do operacji zaćmy
Operacje zaćmy ze wszczepem sztucznej soczewki
Operacje witrektomii
  • Ośrodki Chirurgii Oka:
    Nałęczów
  • Gabinety okulistyczne:
    Lublin

Specjalizuje się w chirurgii zaćmy, operacjach siatkówki i chorobach plamki leczonych iniekcjami doszklistkowymi. Odbyła liczne staże i szkolenia w kraju i za granicą. Stypendystka Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG). Od 2000 roku pracuje w Katedrze Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Odbyła roczny staż w Uniwersyteckiej Klinice Okulistycznej w Heidelbergu i Bonn. Autor ponad 100 publikacji oraz wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Skip to content