Dr n. med. Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska

Dyrektor Medyczny OCHO
Kierownik Medyczny OCHO Nowy Sącz
Iniekcje doszklistkowe w chorobach siatkówki AMD i DME
Konsultacje - choroby siatkówki
Kwalifikacje do operacji witrektomii
Kwalifikacje do operacji zaćmy
Operacje zaćmy ze wszczepem sztucznej soczewki
Operacje witrektomii
  • Ośrodki Chirurgii Oka:
    Nałęczów, Nowy Sącz,
  • Konsultacje (język):
    angielski

Specjalista chorób oczu, pracuje w Ośrodkach Chirurgii Oka prof. Zagórskiego od 1998.
Współzałożycielka i współorganizatorka Ośrodka Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego w Nowym Sączu, którego jest Kierownikiem Medycznym.

Rozprawę doktorską pt. „Mutacje genu rodopsyny u chorych ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki” obroniła z wyróżnieniem w 2001 roku; promotorem pracy był Prof. Zbigniew Zagórski.  Autorka i współautorka ponad 30 publikacji, w tym 3 podręczników z zakresu okulistyki, m.in. rozdziału: „Principles of Vitreoretinal Surgery” w „Peyman’s Principles and Practice of Ophthalmology” Jaypee Brothers Staże szkoleniowe w zakresie mikrochirurgii okulistycznej w Lund (Szwecja), Wiedniu i Schruns (Austria), Bremie (Niemcy) i Belgradzie (Serbia). Tłumacz podręczników okulistyki na język polski m.in. „Urazów oka”  – prof. Kuhna; „Atlasu Chirurgii powiek i okolicy okołooczodołowej” – A. Fratila, A. Zubcov-Iwantschev, W. Coleman.

Wykładowca i prelegent na zjazdach, sympozjach i webinarach naukowych. Zajmuje się chirurgią zaćmy (w tym chirurgią z zastosowaniem soczewek premium – torycznych i multifokalnych), chirurgią siatkówki i ciała szklistego, laseroterapią w chorobach oczu (laseroterapia siatkówki, laserowe zabiegi w zakresie przedniego odcinka- kapsulotomia, irydotomia, ALT/SLT), iniekcjami leków w AMD i innych chorobach siatkówki, a także leczeniem zaburzeń powierzchni oka, w tym operacjami w przypadku zaburzeń powierzchni oka np. przeszczepy błony owodniowej w chorobach rogówki i powierzchni oka, czy operacje skrzydlika z autoprzeszczepem.

Konsultuje i operuje w Ośrodkach Chirurgii Oka w Nowym Sączu i Nałęczowie, współpracuje z Centrum Medycznym ANIMED w Janowie Lubelskim i placówkami OCHO w Krakowie, Rzeszowie i Łucku (Ukraina).

Skip to content