Dr n. med. Piotr Chaniecki

Chirurgia zaćmy
Zabiegi zaćmy na NFZ i komercyjnie
Soczewki premium
Soczewki wieloogniskowe
Leczenie zespołu suchego oka
  • Ośrodki Chirurgii Oka:
    Kraków
  • Konsultacje (język):
    angielski

Chirurg okulista w klinice okulistycznej OCHO, wykonuje zabiegi usunięcia zaćmy (cataracta) ze wszczepem indywidualnie dobranej dla Pacjenta soczewki wewnątrzgałkowej.

– zabiegi usuwania zaćmy z soczewkami wieloogniskowymi (po zabiegu Pacjent może uniezależnić się od okularów do czytania)
– operacje usuwania zaćmy obu oczne (równoczesny zabieg obu oczu u Pacjentów z zaćmą skracający czas leczenia).
– chirurgia usuwania zaćmy z soczewkami o wydłużonej ogniskowej pośredniej na NFZ
(po zabiegu Pacjent zyskuje dodatkowe dobre widzenie z odległości pośredniej – ok 90 cm od twarzy).

Zabiegi usunięcia zaćmy w ramach umowy z NFZ i komercyjnie.


Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 2004 roku uzyskał dyplom specjalisty chorób oczu. W latach 2010 – 2020 pełnił funkcję Kierownika Klinicznego Oddziału Okulistycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Obecnie jest Ordynatorem Oddziału Okulistycznego Szpitala
im. PCK w Gdyni. W 2017 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim pt.: „Zmiany zawartości wybranych biopierwiastków w zmętniałej soczewce oka u pacjentów z jaskrą i cukrzycą”.

Głównym tematem zainteresowań jest chirurgia przedniego odcinka oka i implanty stosowane w okulistyce. Prowadzi pracę naukową i dydaktyczną w zakresie implantów wewnątrzgałkowych we współpracy z wydziałem Inżynierii Biomedycznej AGH. Współpracuje również z Instytutem fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie badając strukturę biochemiczną soczewek. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej oraz autorem i współautorem licznych wystąpień w kraju i zagranicą.

Sprawdź harmonogram
i umów wizytę:

Skip to content