Prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Zagórski

Założyciel grupy OCHO
Główny Konsultant
Konsultacje specjalistyczne okulistyczne
Konsultacje jaskry
Diagnostyka Zespół Suchego Oka
  • Ośrodki Chirurgii Oka:
    Kraków, Nałęczów, Nowy Sącz, Rzeszów
  • Gabinety okulistyczne:
    Lublin, Lubartów, Zwoleń

Wieloletni Kierownik Katedry Okulistyki im. Profesora Krwawicza UM w Lublinie. Stypendysta Rządu Belgijskiego w Gandawie (1975-76; prof. François)
i Fundacji Humboldta w Erlangen (1985-86; prof. Naumann). Członek Academia Ophthalmologica Internationalis 1991 -2002 (Katedra XLVIII) oraz Zarządu International Council of Ophthalmology(1994-2010) .

W 1998 r. Profesor Zbigniew Zagórski otwiera pierwszy Ośrodek Chirurgii Oka w Nałęczowie, od którego na polskim rynku usług okulistycznych rozpoczyna się ponad 20 – letni okres kształtowania Grupy Medycznej OCHO. Profesor jest autorem  ok. 200 publikacji naukowych i redaktorem 5 książek okulistycznych. Wygłosił kilkaset wykładów na wszystkich kontynentach i poprowadził operacje pokazowe oraz charytatywne m.in. w Chinach i Indiach.

Profesor Zagórski konsultuje chorych we wszystkich Ośrodkach Chirurgii Oka Grupy Medycznej OCHO – Kraków, Nałęczów, Nowy Sącz i Rzeszów oraz w Gabinecie okulistycznym w Lublinie. Równolegle do zaangażowania w OCHO, Profesor współpracuje również z Kliniką Optegra w Warszawie.

Skip to content