Czym są iniekcje doszklistkowe?

Terminem iniekcja doszklistkowa-zastrzyk do gałki ocznej, określamy podanie do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Podanie zastrzyku do ciała szklistego jest procedurą krótką i bezbolesną, wykonywaną w znieczuleniu miejscowym (kroplowym) w warunkach ambulatoryjnych. Przed zastrzykiem wykonujemy pełną diagnostykę okulistyczną i na podstawie wyników badań kwalifikujemy do leczenia.

Iniekcje doszklistkowe mają zastosowanie w leczeniu chorób tylnego bieguna gałki ocznej. Jest to nowoczesna i na chwilę obecną najskuteczniejsza metoda leczenia postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (ang. AMD -Age Related Macular Degeneration). Zabiegi takie znajdują także zastosowanie w terapii cukrzycowego obrzęku plamki, powikłań plamkowych patologicznej krótkowzroczności oraz obrzęku plamki będącego następstwem zakrzepu żyły środkowej siatkówki.

Jakie są wskazania do leczenia iniekcjami doszklistkowymi?

należy do głównych przyczyn nieodwracalnej utraty centralnego widzenia u osób dorosłych i stanowi poważny problem medyczny i społeczny.
AMD jest chorobą przewlekłą i może występować w dwóch formach ? suchej (zanikowej) oraz wysiękowej (mokrej, neowaskularnej). Przebieg postaci suchej, która występuje u około 90% pacjentów, jest zazwyczaj powolny, wieloletni i prowadzi do stopniowej utraty widzenia. Może jednak przejść w postać wysiękową, która często powoduje gwałtowne pogorszenie widzenia i nie leczona lub leczona zbyt późno prowadzi do znacznej, nieodwracalnej utraty widzenia. Postać wysiękowa stanowi PILNE wskazanie do leczenia-poprzez podanie iniekcji doszklistkowych.

jest jednym z głównych czynników utraty widzenia oraz znacznego pogorszenia ostrości wzroku w krajach wysoko rozwiniętych. Najczęstszą przyczynę zamknięcia żyły środkowej siatkówki stanowi uszkodzenie naczyń krwionośnych. Przyczyną powstawania zakrzepów żylnych są zawsze choroby ogólne takie jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca czy cukrzyca. W grupie osób młodych, w wieku 35-50 lat, mogą je powodować choroby zapalne np. choroby zapalne naczyń. Za powstanie zakrzepu odpowiedzialne są zmiany w naczyniach, podobnie jak w przypadku zawału serca czy udaru mózgu. Do leczenia tego typu schorzeń konieczna jest więc pełna diagnostyka u lekarza internisty lub kardiologa. Zakrzep w oku zawsze powoduje pogorszenie widzenia, a stopień uszkodzenia oka zależy od wielkości zakrzepu. Zwykle, aby ratować widzenie, leczenie okulistyczne musi być prowadzone łącznie z leczeniem ogólnym i obejmuje laser, zastrzyki z leków anty-VEGF i sterydy. Niekiedy konieczne jest leczenie operacyjne ? witrektomia.

jest główną przyczyną upośledzenia widzenia u chorych z cukrzycą typu II. Podstawowym celem terapii jest zahamowanie postępu zmian chorobowych w obszarze plamki oraz utrzymanie możliwie najlepszej ostrości widzenia. W leczeniu stosuje się: iniekcje doszklistkowe (antyVEGF i preparaty sterydowe), laseroterapię oraz leczenie operacyjne. Wybór metody leczenia jest uzależniony od stopnia zaawansowania makulopatii cukrzycowej. Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) to poważne powikłanie cukrzycy, które (jeśli nie jest odpowiednio leczone) prowadzi do znacznego, trwałego pogorszenia widzenia.

polega na powstawaniu nowych, nieprawidłowych naczyń krwionośnych w naczyniówce, z których wydostaje się płyn, powodując obrzęk w oku. U pacjentów, u których występuje neowaskularyzacja naczyniówkowa w krótkowzroczności, pojawiają się takie objawy jak zamazane widzenie (metamorfopsja), krzywienie obrazu i/lub obecność białych lub szarych punktów w centrum pola widzenia (mroczki). Neowaskularyzacja naczyniówkowa to poważna choroba oka, która nieleczona może prowadzić do utraty wzroku. Bez leczenia większość osób z tym schorzeniem oślepnie w ciągu 10 lat od rozpoznania.

W Ośrodkach Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego od wielu lat prowadzimy diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami plamki żółtej. Wykonujemy wszystkie niezbędne badania okulistyczne m. in. badania OCT (optycznej koherentnej tomografii oka), angiografii fluoresceinowej, angiografii indocyjaninowej, angio-OCT. Nasza kadra ma duże doświadczenie poparte wieloletnią praktyką oraz udziałem w wielu zjazdach okulistycznych, konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach w kraju i za granicą.

FAQ

To zależy do rodzaju choroby, którą leczymy. W przypadku AMD (postać wysiękowa) nie mamy innego sposobu leczenia. W przypadku obrzęku plamki w przebiegu retinopatii cukrzycowej lub po zakrzepie żyły środkowej siatkówki, można rozważyć leczenie laserem mikropulsowym lub żółtym albo leczenie operacyjne ? witrektomię z dostępu tylnego. Szczegóły omówi z Państwem lekarz prowadzący.

Tak. Celem leczenia jest zatrzymanie postępu choroby, co nie zawsze przekłada się na poprawę widzenia. Czasami, zwłaszcza przy zmianach zaawansowanych, leczenie jest wdrażane po to, aby widzenie nie uległo dalszemu pogorszeniu.

Trudno jednoznacznie ocenić, gdyż zależy to od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby, którą leczymy oraz od tego jak reaguje organizm pacjenta na terapię. Zazwyczaj zaczynamy od podania comiesięcznego przeciwciała antyVEGF, a jeśli to nie pomaga, to rozważamy przejście na lek o innym punkcie uchwytu ? szczegóły omówi lekarz prowadzący.

Nie. Przed podaniem zastrzyku stosujemy miejscowe leki znieczulające w kroplach. U osób wrażliwych może wystąpić dyskomfort związany z założeniem rozwórki podtrzymującej powieki. U części osób może wystąpić lekkie ukłucie przy przechodzeniu igłą przez ścianę gałki ocznej.

Sama iniekcja trwa około 1-2 minuty. Więcej czasu zajmuje badanie przed podaniem i przygotowanie do podania leku na sali operacyjnej, dlatego na pobyt w Ośrodku trzeba sobie zarezerwować około godziny.

Po zastrzyku jest zakładany opatrunek, który należy zdjąć po dotarciu do domu. Możecie Państwo dostać receptę na krople z antybiotykiem, które zazwyczaj wpuszcza się do oka po iniekcji kilka razy dziennie – szczegóły poda lekarz prowadzący. Są one tez zapisane na karcie informacyjnej, którą otrzymacie Państwo wychodząc z Ośrodka po zastrzyku. Na karcie zapisany jest również termin następnej wizyty.

Powikłania po zastrzyku są na szczęście niezwykle rzadkie. Najczęściej może to być obrzęk lub niewielkie zaczerwienienie w miejscu wkłucia, które ustąpi w przeciągu kilku dni. Najpoważniejszym powikłaniem, choć bardzo rzadko występującym, jest odczyn zapalny (zapalenie wnętrza gałki ocznej) po podaniu leku. Stan ten wymaga pilnego leczenia operacyjnego – dlatego też w razie nagłego bólu lub zaniewidzenia prosimy o natychmiastowy kontakt z Ośrodkiem. Stan zapalny wcześnie rozpoznany może być skutecznie wyleczony.

Zabiegi iniekcji doszklistkowych są przeprowadzane w OCHO przynajmniej raz w miesiącu.

W OCHO iniekcje przeprowadzane są przeważnie w trybie komercyjnym. Jest również możliwość finansowania ze środków NFZ w ramach programów lekowych. Aby zakwalifikować się do programu lekowego trzeba spełniać kryteria medyczne określone przez Ministerstwo Zdrowia i zostać zweryfikowanym przez centralną komisję klasyfikacyjną. Po zakwalifikowaniu pacjent umieszczany jest na liście oczekujących na włączenie do leczenia.

Na zabieg prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Zabiegi iniekcji przeprowadzane są w trybie ambulatoryjnym, co oznacza, że zaraz po zabiegu można iść do domu.

Po iniekcji doszklistkowej nie powinno prowadzić się pojazdów.

U pacjentek w ciąży iniekcje doszklistkowe można przeprowadzić tylko w przypadkach pilnych. W przypadkach stabilnych i po wydaniu opinii lekarza można odłożyć zabieg.

Iniekcje doszklistkowe

Kwalifikacja do pierwszej iniekcji(badanie zawiera OCT)
220 zł


Kwalifikacja do kolejnej iniekcji (badanie zawiera OCT)
150 zł


Triamcinolon
699 zł


Avastin
499 zł


Eylea
1699 zł


Lucentis
1799 zł


Beovu
1990 zł


Ozurdex
5800 zł


Skip to content