EDUKACJA I ROZWÓJ

Fundacja Edukacyjna OCHO

wspieramy, inspirujemy, motywujemy

Połączyliśmy marzenia o budowie Grupy Medycznej OCHO – silnej biznesowo i wrażliwej społecznie, z nowymi standardami leczeniu Pacjentów oraz aktualnymi trendami zrównoważonego transferu wiedzy. Z tego połączenia zrodziła się Fundacja Edukacyjna OCHO, która zasięgiem swoich działań może obejmować wymianę naukową oraz międzynarodowe projekty wspierające rozwój badań naukowych.

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Międzynarodowa Rada Okulistyki, Amerykańska Akademia Okulistyki, Europejska Akademia Okulistyki czy Krajowe i Międzynarodowe Towarzystwa Okulistyczne pozwala na prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie doskonalenia i szkolenia zawodowego; umożliwia  organizowanie zjazdów i konferencji szkoleniowych w ramach spotkań edukacyjnych oraz wydawanie pism periodycznych i pozycji książkowych w celach edukacyjnych.

Jednocześnie intensywny rozwój idei B Corp (benefit corporation), promujący w biznesie strategię sustainability (zrównoważonego rozwoju), pozwala Fundacji Edukacyjnej OCHO zarówno tworzyć  i rozwijać nowoczesne techniki lecznicze w oparciu o ścisłą współpracę wybitnych specjalistów jak i wspierać młodych lekarzy okulistów, tworzyć programy stypendialne i grantowe oraz prowadzić rozbudowaną działalność charytatywną w formule pomocy finansowej i materialnej.

Oferta Fundacji Edukacyjnej OCHO dostępna jest dla Pracowników Grupy Medycznej prof. Zagórskiego oraz lekarzy i przedstawicieli środowiska okulistycznego, którzy w przyszłości planują współpracę z OCHO.

Zachęcamy do kontaktu

ul. Solskiego 7C; 31-216 Kraków
tel. +48 798 77 22 44
e-mail: rejestracja@krakow.ocho.pl

Skip to content