Dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz

Kierownik Medyczny OCHO Nałęczów, Lublin
Leczenie stożka rogówki
Zabiegi cross-linking
Zabiegi zaćmy na NFZ i komercyjnie
Kwalifikacje do zabiegów zaćmy
Kwalifikacje do refrakcyjnej wymiany soczewki (RLE)
Choroby rogówki oka
Soczewki premium
Soczewki wieloogniskowe
Kwalifikacje do zabiegów przeciwjaskrowych
Kwalifikacje do soczewek fakijnych i zabiegi
  • Ośrodki Chirurgii Oka:
    Nałęczów
  • Gabinety okulistyczne:
    Lublin
  • Konsultacje (język):
    angielski

Należy do czołowych polskich chirurgów wykonujących transplantacje rogówki, w tym przeszczepy warstwowe przednie i tylne oraz drążące (blisko 100 zabiegów rocznie). Od 2004 roku pracuje w Katedrze Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizuje się w chirurgii rogówki, zaćmy i przedniego odcinka oka. Wykonuje około 1000 operacji zaćmy rocznie, w tym zaćmy powikłane i podwichnięte oraz przeprowadza rekonstrukcje przedniego odcinka oka, przeszczepy błony owodniowej, leczenie stożka rogówki oraz enukleacje z implantem.

Jest specjalistą w zakresie diagnostyki i leczenia zespołu suchego oka i stożka rogówki, w tym zabiegi crosslinkingu. U chorych z wysokimi wadami wzroku przeprowadza kwalifikacje i leczenie chirurgiczne- m.in. refrakcyjną wymianę soczewki oraz wszczepy soczewek fakijnych.

Odbyła liczne staże i szkolenia w kraju i za granicą, w tym w Szpitalu Moorfields w Londynie. Jest współautorem licznych prac i wystąpień na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach. W OCHO Grupie Medycznej prof. Zagórskiego pełni funkcję Kierownika medycznego Ośrodka Chirurgii Oka w Nałęczowie.

Skip to content