Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Żarnowski

Konsultacje jaskry
Operacje zaćmy NFZ i komercyjne
Soczewki premium
Soczewki wieloogniskowe
Operacje przeciwjaskrowe
  • Ośrodki Chirurgii Oka:
    Nałęczów, Rzeszów

Lubelski konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki; od 2008 roku pełni funkcję kierownika w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Profesor jest jednym z nielicznych specjalistów w Polsce zajmujących się diagnostyką i terapią jaskry całościowo. Obok leczenia zachowawczego jaskry, wykonuje zabiegi laserowe (SLT, iridotomia, iridoplastyka, laser mikropulsowy, cyklofotokoagulacja),  operacje przeciwjaskrowe (klasyczne i małoinwazyjne) oraz zajmuje się leczeniem powikłań terapii jaskry (zachowawczej i operacyjnej).

Profesor Żarnowski odbył liczne staże zagraniczne, m.in. w Norwich, Oxfordzie, Erlangen, Tybindze. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji, które ukazały się w specjalistycznych czasopismach naukowych ( Nature, JAMA, Journal of Glaucoma). Współpracując z Grupą Medyczną OCHO, Profesor wykonuje operacje usunięcia zaćmy u Pacjentów z zaćmami prostymi i powikłanymi, m. innymi po operacjach przeciwjaskrowych, z wąska źrenicą, pozapalne i z zespołem pseudoeksfoliacji.

Skip to content