Dr n. med. Monika Węglarz

Chirurgia okulistyczna
<a href=
  • Ośrodki Chirurgii Oka:
    Kraków
  • Konsultacje (język):
    angielski

Jestem lekarzem, specjalistą okulistyki. Ukończyłam z wyróżnieniem Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kurs specjalizacyjny w dziedzinie okulistyki odbyłam w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie następnie kontynuowałam zatrudnienie przez blisko dwie dekady. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny zdałam z wynikiem wyróżniającym, co zostało nagrodzone przez Okręgową Radę Lekarską. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przewód doktorski, którego tematem były badania nad nowym mechanizmem patogenezy retinopatii cukrzycowej, obroniłam z wyróżnieniem. Szczególne miejsce wśród moich zainteresowań zawodowych zajmuje diagnostyka i leczenie schorzeń siatkówki. Specjalizuję się w chirurgii siatkówki i ciała szklistego oraz w chirurgii zaćmy. Do uzyskania wysokich kompetencji zawodowych przyczyniły się stypendia zagraniczne (m.in. stypendium rządu włoskiego, European Board of Ophthalmology, European Society of Ophthalmology) i staże odbyte pod okiem sław okulistyki światowej takich jak Prof. Cesare Forlini, Prof. Francesco Bandello, Prof. Amar Agarwal.

Moją dewizą w pracy zawodowej jest profesjonalizm. Zindywidualizowane rozpatrzenie problemów zdrowotnych moich Pacjentów w oparciu o aktualną wiedzę medyczną i doniesienia naukowe jest moim priorytetem. Dbam o to, aby w życzliwej atmosferze Pacjent uzyskał pełną informację na temat swojego stanu zdrowia oraz planowanego leczenia. Największą nagrodą dla mnie za zaangażowanie, które wkładam w opiekę nad moimi Pacjentami jest ich zadowolenie po zakończonym leczeniu.

W Ośrodku Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego zajmuje się chirurgią witrektomii oraz zaćmy w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie.

Sprawdź harmonogram
i umów wizytę:

Skip to content