OCHO GRUPA MEDYCZNA prof. Zagórskiego

OCHO kontra Jaskra

Kolejny już raz Ośrodki Chirurgii Oka prof. Zagórskiego dołączyły do międzynarodowej inicjatywy lekarzy okulistów walczących z jaskrą, podstępną chorobą, która nieleczona prowadzi do całkowitej ślepoty. W ramach Światowego Tygodnia Jaskry (6 do 12 marca) w naszych Ośrodkach OCHO w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie prowadziliśmy bezpłatne badania diagnostyczne, które obejmowały pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz biomikroskopową ocenę tarczy nerwu wzrokowego. Jaskra w 90% przypadków przebiega bez widocznych dolegliwości; chorować może każdy, bez względu na wiek i płeć.  Niestety, wśród osób potencjalnie dotkniętych jaskrą jedynie połowa chorych ma w Polsce postawioną właściwą diagnozę.

„Obserwujemy, iż znaczna liczba chorych jest leczona nadmiernie lub niepotrzebnie, podczas gdy wielu innych leczonych jest niedostatecznie, tracąc bezpowrotnie widzenie. U wielu pacjentów mogliśmy odstawić lub zminimalizować wcześniej stosowane leczenie; wielu innych, z zaawansowaną i postępującą chorobą przy dotychczasowym nieskutecznym leczeniu kierowaliśmy na leczenie chirurgiczne i laserowe. Również wielu pacjentów z jaskrą zamkniętego kąta, leczonych nieskutecznie zachowawczo kierujemy na jedynie skuteczne leczenie zabiegowe.” – mówi twórca OCHO prof. Zbigniew Zagórski.

Profesor Zbigniew Zagórski zaznacza również, iż zawsze wskazaniem do leczenia musi być stwierdzenie progresji choroby, która w przewidywanym okresie życia chorego może spowodować poważne upośledzenie wzroku. „Takich pacjentów w naszych Ośrodkach Chirurgii Oka leczymy intensywnie i monitorujemy efekty, a w razie potrzeby modyfikujemy postępowanie”.

O jaskrze i jej leczeniu w KRONICE, programie informacyjnym TVP Kraków mówił także kierownik medyczny OCHO Kraków Michał Baćko

Źródło: krakow.tvp.pl/58931306/08032022-1830

Przypomnijmy, podstawowe badania diagnostyczne w kierunku wykrycia jaskry obejmują zawsze pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz biomikroskopową ocenę tarczy nerwu wzrokowego. Poszerzona diagnostyka zazwyczaj wymaga przeprowadzenie badania OCT tarczy nerwu wzrokowego (optyczna koherentna tomografia) oraz badanie pola widzenia. W OCHO – Ośrodkach Chirurgii Oka prof. Zagórskiego jaskra leczona jest zarówno laserowo (mikro – cyklofotodestrukcja, selektywna trabekuloplastyka laserowa, laserowa irydotomia) jak operacyjnie (chirurgia kanału Schlemma (np. goniotomia nożem Kahook lub GATT). OCHO wykonuje wszczepianie implantów drenujących (np. implant Preserflo) oraz klasyczne zabiegi, takie jak trabekulektomia.

Skip to content