Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa OCHO

To wielka radość, iż po pandemicznej przerwie możemy w szerokim, międzynarodowym gronie spotkać się na konferencji szkoleniowej, organizowanej już wkrótce w Krakowie. Dlatego już dziś zapraszamy na „Nowe spojrzenie na okulistykę”, wyjątkowe spotkanie polskich i zagranicznych okulistów, które 21 i 22 maja przeprowadzimy:

 • stacjonarnie – w salach konferencyjnych Hotelu Metropolo, Kraków, ul. Orzechowa 11.
  Dzięki finansowemu zaangażowaniu naszych Partnerów dwudniowe obrady z możliwością bezpośrednich spotkań networkingowych i uroczystą kolacją w wyjątkowo korzystnej ofercie – 99 pln
 • bezpłatnie online, na dedykowanej platformie konferencja.ocho.pl

Chirurgia z bloku operacyjnego na żywo

Ze względu na szeroki zakres merytoryczny, konferencję podzieliliśmy na 6 bloków wykładowych oraz 5 pokazów „chirurgii na żywo”, transmitowanych z bloku operacyjnego Ośrodka Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Krakowie.

28 wykładowców z Polski i zagranicy, o których mówi prof. Zbigniew Zagórski to wybitni specjaliści w leczeniu jaskry, zaćmy, retinopatii cukrzycowej, powikłań wysiękowej postaci AMD, leczeniu zeza u dorosłych, witrektomii oraz okuloplastyce. Wśród tematów nie zabraknie pasjonujących w okulistyce wątków chirurgii 3D, zastosowań sztucznej inteligencji czy komórek macierzystych w leczeniu chorób siatkówki.
*Informujemy, iż finansowe zaangażowanie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA obejmuje wyłącznie merytoryczne części Międzynarodowej Konferencji szkoleniowej „Nowe spojrzenie na okulistykę”.

Pokaz filmów okulistycznych

Sesjom wykładowym towarzyszyć będzie pokaz filmów okulistycznych, wśród których pojawią się „Okulistyczne Oskary”, nagradzane na kongresach w Stanach Zjednoczonych filmy Prof. Jerzego Nawrockiego i Prof. Zofii Nawrockiej.

Wyjątkowym wydarzeniem będzie również aukcja obrazów i przedmiotów przekazanych przez Partnerów oraz Uczestników konferencji, z której dochód przeznaczony jest na pomoc i wsparcie działań  lekarzy okulistów w Ukrainie. Kilkoro z nich wybiera się osobiście do Krakowa, a Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Witreoretinalnego, dr Andrii Ruban, który podczas oblężenia Kijowa operował rannych, z uczestnikami Konferencji będzie łączył się on-line.

Zapraszamy wszystkich lekarzy zainteresowanych okulistyką; specjalistów chorób oczu, rezydentów i studentów! Rejestracja dla uczestników Konferencji Szkoleniowej prowadzona jest na platformie konferencja.ocho.pl w terminach:

 • do 18 maja dla osób decydujących się na uczestnictwo stacjonarne w Krakowie (dwa dni konferencyjne z uroczystą kolacją – 99 PLN)
 • do 22 maja dla osób uczestniczących w konferencji online (udział bezpłatny)

UWAGA:

 • udział w Konferencji umożliwia uzyskanie punktów edukacyjnych w skali 1 pkt = 1h konferencji
 • wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymują 2 miesięczny dostęp do nagrań wykładów i prezentacji wygłoszonych w trakcie konferencji

Dla Uczestników spoza Krakowa istnieje możliwość skorzystania z rezerwacji noclegów; w formularzu zgłoszeniowym prosimy o zaznaczenie preferowanego wyboru.

Jesteśmy zaszczyceni, iż swoją obecność na Konferencji w Krakowie potwierdzili już między innymi:

 • Prof. Marie-Jose Tasignon z Antwerpii, która należy do najbardziej rozpoznawalnych osób w światowej okulistyce. Wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu w Antwerpii zasłynęła z opracowania unikalnej soczewki wewnątrzgałkowej, która w 100% zapobiega powstawaniu zaćmy wtórnej i jest obecnie złotym standardem w chirurgii zaćmy wrodzonej i dziecięcej. Była Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Refrakcyjnej (ESCRS) oraz Europejskiej Rady Okulistycznej (EBO). Aktualnie jest Prezydentem Międzynarodowej Akademii Okulistycznej, prestiżowej organizacji skupiającej obecnie 79 okulistów z całego świata, do której należy również założyciel OCHO
  prof. Zbigniew Zagórski
 • Prof. Guy Ben Simon– Dyrektor Instytutu Chirurgii Oczodołu, Okuloplastyki i Dróg Łzowych w Centrum Medycznym w Izraelu oraz Przewodniczący Izraelskiego Towarzystwa Okuloplastycznego i członek Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Okuloplastycznej i Rekonstrukcyjnej (ASOPRS)
 • Prof. Rimvydas Asoklis – Kierownik Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Wileńskiego w Wilnie, Litwa. Delegat Litwy w Europejskiej Radzie Okulistyki i Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych
 • Prof. Ihor Novytskyy – Kierownik Kliniki Okulistyki Lwowskiego Centrum Medycznego. Doświadczony chirurg przedniego i tylnego odcinka. W 2009r opracował własną metodę operacji przeciwjaskrowej – Trabekulektomia ab interno. W okresie inwazji rosyjskiej na Ukrainę zajmuje się leczeniem urazów wojennych oczu pacjentów z regionów objętych wojną
 • Prof. Andrii Ruban – Organizator i Kierownik Oddziału Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Witreoretinalnej i Profesor w Wydziale Okulistyki Akademii Szkolenia Podyplomowego w Kijowie. Wielokrotnie przebywał na stażach specjalistycznych w Nowym Jorku, Londynie, Bremie.  Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Witreoretinalnego (UVRS)
 • Prof. Marek Rękas, Kierownik Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Krajowy Konsultant w dziedzinie okulistyki. Wybitny innowacyjny chirurg specjalizujący się w chirurgii jaskry i zaćmy. Brał udział w prawie wszystkich międzynarodowych badaniach klinicznych dotyczących małoinwazyjnych metod leczenia jaskry; pionier tej dziedziny w Polsce
 • Prof. Robert Rejdak – Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prorektor UM ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji, Wykładowca ESASO, Prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich (SCOP). Współpracy z okulistami z Lwowa leczy ciężkie urazy wojenne u pacjentów z Ukrainy
 • Prof. Bożena Romanowska-Dixon – Kierownik Katedry Okulistyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Oddziału Klinicznego Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej. Prezydent Elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
 • Prof. Andrzej Grzybowski – członek Zarządów Europejskiego Towarzystwa Badań Narządu Wzroku i Europejskiej Akademii Okulistyki i Euretina Kierownik Katedry Okulistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; posiada imponujący dorobek naukowy w postaci ponad 500 publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych mających IF > 1000
 • Prof. Jerzy Nawrocki – założyciel Kliniki Okulistycznej Jasne Błonia w Łodzi. Jest pionierem nowoczesnej chirurgii witreoetinalnej w Polsce. Zrewolucjonizował chirurgię otworów plamki wprowadzając metodę „odwróconego płatka”. Laureat wielu nagród za filmy okulistyczne, w tym trzykrotnie zdobywca tzw. Oskarów okulistycznych w USA
 • Prof. Edward Wylęgała – Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Najbardziej doświadczony i innowacyjny chirurg w zakresie przeszczepów rogówki oraz stosowania komórek macierzystych w chorobach powierzchni oka. Współpracuje z Ośrodkami zagranicznymi, m.in., we Włoszech, w Chinach i USA
 • Profesorowie Tomasz Żarnowski – Kierownik Katedry Okulistyki im. Prof. T. Krwawicza UM w Lublinie oraz Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry i Jerzy Mackiewicz, Kierownik Kliniki Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego UM w Lublinie; wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Razem z Prof. Robertem Rejdakiem również wieloletni współpracownicy i następcy Prof. Zagórskiego w Katedrze Okulistyki UM w Lublinie
 • Prof. Anna Machalińska – Kierownik I Kliniki Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, główny badacz  z zakresu innowacyjnych strategii okulistyki klinicznej i eksperymentalnej. Przedstawi swoje doświadczenia w doszklistkowych terapiach komórkowych w chorobach siatkówki
 • dr n. med. Andrzej Dmitriew –Wiceprezydent International Ophthalmic Floater Society, laureatem prestiżowych grantów i nagród Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej oraz Amerykańskiej Akademii Okulistyki. Jedyny Polak w User Group of Laser Interference Biometry
 • dr n. med. Sławomir Cisiecki – od 20 lat chirurg witreoretinalny; obecnie pracujący w Ośrodkach Chirurgii Oka Prof. Zagorskiego i  Centrum Medycznym Julianów w Łodzi

Do zobaczenia już wkrótce w Krakowie!

Patroni medialni:

Skip to content