Kierownik Medyczny OCHO Nałęczów, Lublin
Leczenie stożka rogówki
Zabiegi cross-linking
Zabiegi zaćmy na NFZ i komercyjnie
Kwalifikacje do zabiegów zaćmy
Kwalifikacje do refrakcyjnej wymiany soczewki (RLE)
Choroby rogówki oka
Soczewki premium
Soczewki wieloogniskowe
Kwalifikacje do zabiegów przeciwjaskrowych
Kwalifikacje do soczewek fakijnych i zabiegi
Dyrektor Medyczny OCHO
Kierownik Medyczny OCHO Nowy Sącz
Iniekcje doszklistkowe w chorobach siatkówki AMD i DME
Konsultacje - choroby siatkówki
Kwalifikacje do operacji witrektomii
Kwalifikacje do operacji zaćmy
Operacje zaćmy ze wszczepem sztucznej soczewki
Operacje witrektomii
Skip to content