Czy jaskra jest groźna? Odpowiedź brzmi jednoznacznie: nieleczona może prowadzić  do nieodwracalnej ślepoty, może uszkodzić nerw wzrokowy i w konsekwencji powodować jego zanik. W 90 % przypadków przebiega bez widocznych dolegliwości, nie dziwi więc, `iż w Polsce jedynie połowa chorych ma właściwie postawioną diagnozę. Chociaż jaskra uważana jest za chorobę wieku senioralnego, rzeczywistość pokazuje, że zachorować może każdy – bez względu na wiek i płeć, co ostatecznie daje tragiczny bilans: ponad 70 milionów chorych na świecie i ponad 6 milionów niewidomych z powodu jaskry.

Bezpłatne badania w kierunku jaskry

Grupa Medyczna OCHO również w tym roku wspiera akcję Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i w marcu dołącza do ogólnopolskiego projektu „POLSCY OKULIŚCI KONTRA JASKRA”. Od 13 do 18 marca bezpłatne badania w kierunku jaskry wykonujemy w naszych placówkach w Rzeszowie, Nowym Sączu, Lublinie i Lubartowie.

OCHO Rzeszów
13 marca w godz. 11:00-14:30 – lek. A. Rucka
14 marca w godz. 12:00-15:00 – lek B. Kusztejko
16 marca w godz.  08:30-11:00 – lek. K. Lasota

OCHO Lublin
17 marca w godz. 14:30- 17:00 – dr A. Jędrak
17 marca w godz. 15:20- 17:00 – doc. E. Kosior- Jarecka
17 marca w godz. 15:00- 17:00 – dr J. Kłos- Rola

OCHO Lubartów
18 marca w godz. 10:00- 13:00 – dr M. Sałaga- Pylak

OCHO Nowy Sącz
Wszystkie badania w kierunku jaskry wykonuje dr O. Tkachenko
14 marca w godz. 8:00-13:00
16 marca w godz. 14:00-16:00
17 marca w godz. 8:00-13:00

Telefoniczna rejestracja osób powyżej 18 lat,  którzy nie odwiedzili okulisty przez ostatni rok i nie mają wcześniej diagnozowanej jaskry prowadzona jest od 6 marca pod numerem telefonu +48 798 77 22 44 ( w Nowym Sączu dodatkowo pod numerem 507 481 245). Wszystkie placówki w Polsce zgłoszone do akcji zamieszczone są na www.tydzienjaskry.pl

Skip to content