OCHO GRUPA MEDYCZNA prof. Zagórskiego

Złośliwe i łagodne guzy powiek

Co to jest?

Guzy powiek to nowotwory skóry, które mogą mieć charakter zarówno łagodny, jak i złośliwy. Pojawienie się jakichkolwiek guzów na powiekach powinno skłonić do wizyty u specjalisty. Nie wolno także lekceważyć zmian nawracających w miejscu, w którym już było przeprowadzone leczenie. Na złośliwy charakter guza skóry może wskazywać:

 • owrzodzenie,
 • krwawienie,
 • uniesienie brzegów przypominające wyglądem masę perłową,
 • powstawanie krost,
 • wydobywanie się wydzieliny z guza,
 • obecność drobnych naczyń w obrębie guza,
 • wydobywanie się wydzieliny z guza,
 • uszkodzenie przez guz brzegu powieki,
 • utrata rzęs w okolicy guza.

Wstępne rozpoznanie przeprowadza się przy użyciu lampy szczelinowej. Niejednokrotnie badanie kliniczne nie wystarcza jednak do postawienia ostatecznej diagnozy, gdyż często zmiany skórne mają podobny wygląd makroskopowy, mimo różnej budowy histopatologicznej. Z tego względu wykonuje się biopsję zmiany. Biopsja z całkowitym wycięciem zmiany daje odpowiedź na pytanie o charakter guza i jednocześnie zapewnia usunięcie komórek nowotworowych. Typowo kwalifikują się do niej małe guzy umiejscowione daleko od punktu łzowego, guzy kąta zewnętrznego, guzy nieobejmujące brzegu powiek lub położone w ich centrum.

Wycięcie chirurgiczne stanowi leczenie z wyboru w każdym przypadku raka podstawnokomórkowego, raka kolczystokomórkowego wraz ze zmianami przedrakowymi oraz czerniaka. Daje ono największą szansę pełnego wyleczenia i braku nawrotów. Pozwala na uzyskanie lepszych efektów kosmetycznych i zapewnia szybszą rekonwalescencję chorego.
Zabieg może być przeprowadzony na dwa sposoby:

 • usunięcie guza oraz wycinanie pasków o grubości 1?2 mm z pobliskich tkanek, które sprawdza się aż do uzyskania czystych marginesów operacyjnych czyli pasków pozbawionych komórek nowotworowych;
 • wycięcie guza z szerokimi marginesami okolicznych tkanek, które stosuje się, gdy nowotwory zlokalizowane są w okolicy kąta przyśrodkowego, jak również w pionowym pasie środkowej części twarzy, gdzie występuje największe ryzyko głębokiego naciekania tkanek.

Po zabiegu wykonuje się rekonstrukcję miejsca po usunięciu guza. Powinna być wykonana w miarę szybko, ale wcześniej należy przeprowadzić badania histopatologiczne, aby upewnić się, że nowotwór został wycięty w całości. Jeśli ubytki są małe i znajdują się w okolicy kąta przyśrodkowego, wówczas można pozostawić tkanki do spontanicznego wygojenia (wyziarninowania), co także daje dobre efekty kosmetyczne, ale wymaga długich miesięcy gojenia.
Przy większych ubytkach, które z reguły obejmują znacznie większy obszar powiek niż widoczny guz, konieczny jest zabieg rekonstrukcyjny. Przy rekonstrukcji tkanek w ubytkach powiek pełnej grubości stosuje się następujące zasady:

 • w małych ubytkach (do 1/3 długości brzegu rzęsowego powieki) ? przeprowadza się bezpośrednie, proste zeszycie tkanek;
 • w większych ubytkach przy wiotkiej skórze przecina się więzadła boczne (kantoliza boczna), szczególnie, gdy ubytek zlokalizowany jest w części środkowej lub bocznej powieki.
 • w dużych ubytkach jednoczasowo łączy się różne techniki operacyjne i wykonuje np. płat skórny i wolny przeszczep tkanek. Przy takich zabiegach zaleca się metody, w których wykorzystuje się płaty Tenzel´a, Mustarde´a , Hughes´a czy płat mostowy Cutler-Beard´a. Dwie ostatnie techniki przeprowadza się w dwóch etapach ?  w etapie drugim, po około 3 tygodniach uwalnia się zeszyte powieki;

Po zabiegu stosuje się opatrunek i maści z antybiotykiem. Szwy skórne usuwa się po 7-10 dniach, a szwy wchłanialne pozostawia się do ich samoistnego wchłonięcia. Chorzy z nowotworami złośliwymi wymagają regularnych badań kontrolnych co najmniej przez 5 lat po leczeniu operacyjnym.

FAQ

Podczas podstawowej wizyty okulistyczej przeprowadzony jest wywiad okulistyczny z pacjentem oraz wykonywane są takie badania jak: autorefrakcja, keratometria, pomiar ciśnienia śródgałkowego, badanie ostrości wzroku, badanie w lampie szczelinowej oraz badanie dna oka.

W większości przypadków tak. Jeżeli lekarz uzna że trzeba zrobić dodatkowe badanie może je wykonać podczas wizyty albo, jeżeli lekarz nie wykonuje tego rodzaju badań, pacjent zostaje skierowany do innego specjalisty.

Wizyta okulistyczna wraz z wykonaniem podstawowych badań trwa około 20 min. W niektórych Ośrodkach badania w ramach wizyty wykonuje personel pomocniczy w pokoju badań. Te czynności są również wliczone w czas wizyty podstawowej.

Tak, przed wizytą zalecane jest zdjęcie soczewek kontaktowych. Pacjent powinien wziąć je ze sobą na wizytę, gdyż lekarz może poprosić o ich założenie.

Koszt wizyty jest zgodny z cennikiem na naszej stronie internetowej.

Oczekiwania na wizytę prywatną wynosi maksymalnie do tygodnia. Czas ten może być dłuższy, jeśli pacjent chce umówić się do konkretnego specjalisty. Czas oczekiwania na wizytę NFZ jest zgodny z kolejką oczekujących. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenie konkretnego terminu.

Tak, ale na początku wizyty należy powiadomić lekarza o chęci dobrania okularów bądź soczewek.

Wizyta okulistyczna nie wymaga specjalnego przygotowania. Jeżeli jest to pierwsza wizyta w placówce, to należy mieć ze sobą dowód osobisty, który jest konieczny do założenia karty pacjenta. Należy też pamiętać, że w większości przypadków po wizycie okulistycznej nie można prowadzić samochodu.

Podczas pierwszej wizyty lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad okulistyczny. Jeżeli Pacjent posiada jakąś dokumentację okulistyczną z innych placówek, to warto wziąć ją ze sobą na wizytę.

Po wizycie okulistycznej można wrócić do pracy/szkoły, ale należy pamiętać, że jeśli na wizycie były wpuszczane krople, to przez około 2-3 godziny widzenie może być zaburzone i przymglone.

Wizyty kontrolne u okulisty to sprawa indywidualna. Zazwyczaj podczas wizyty, lekarz podaje kiedy pacjent powinien przyjść ponownie. U osób po 50. roku życia zaleca się wizytę kontrolną przynajmniej raz w roku.

Jeżeli podczas wizyty wpuszczone są krople rozszerzające źrenicę, to bezpośrednio po wizycie NIE można prowadzić samochodu. Należy odczekać około 2-3 godzin.

Skip to content