Biometria oka to badanie, które pozwala na precyzyjne pomiary parametrów fizycznych oka. Najczęściej wykorzystywane jest do zmierzenia długości osiowej gałki ocznej, a także grubości rogówki, głębokości komory przedniej i grubości soczewki. Na tej podstawie obliczana jest moc sztucznej soczewki przed planowanym wszczepieniem przy operacji zaćmy. Biometria oka być wykonywana metodą kontaktową (USG) i bezkontaktową – optyczną, która charakteryzuje się większa skalą dokładności.

Inne zastosowania biometrii oka, to między innymi: pomiary wielkości zmian patologicznych w oku, którymi mogą być guzy czy torbiele. Przed badaniem należy zmyć makijaż oraz wyjąć soczewki kontaktowe.

FAQ

W większości przypadków tak. Jeżeli lekarz uzna że trzeba zrobić dodatkowe badanie może je wykonać podczas wizyty albo, jeżeli lekarz nie wykonuje tego rodzaju badań, pacjent zostaje skierowany do innego specjalisty.

Wizyta okulistyczna wraz z wykonaniem podstawowych badań trwa około 20 min. W niektórych Ośrodkach badania w ramach wizyty wykonuje personel pomocniczy w pokoju badań. Te czynności są również wliczone w czas wizyty podstawowej.

Tak, przed wizytą zalecane jest zdjęcie soczewek kontaktowych. Pacjent powiniem wziąć je ze sobą na wizytę, gdyż lekarz może poprosić o ich założenie.

Koszt wizyty jest zgodny z cennikiem na naszej stronie internetowej.

Oczekiwania na wizytę prywatną wynosi maksymalnie do tygodnia. Czas ten może być dłuższy, jeśli pacjent chce umówić się do konkretnego specjalisty. Czas oczekiwania na wizytę NFZ jest zgodny z kolejką oczekujących. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenie konkretnego terminu.

Tak, ale na początku wizyty należy powiadomić lekarza o chęci dobrania okularów bądź soczewek.

Podczas pierwszej wizyty lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad okulistyczny. Jeżeli Pacjent posiada jakąś dokumentację okulistyczną z innych placówek, to warto wziąć ją ze sobą na wizytę.

Wizyty kontrolne u okulisty to sprawa indywidualna. Zazwyczaj podczas wizyty, lekarz podaje kiedy pacjent powinien przyjść ponownie. U osób po 50. roku życia zaleca się wizytę kontrolną przynajmniej raz w roku.

Skip to content