Perymetria, czyli badanie pola widzenia. Jest podstawowym badaniem w diagnostyce jaskry, a także ocenie skuteczności prowadzonego leczenia. Perymetrię wykonuje się również w przypadku podejrzenia chorób siatkówki i nerwu wzrokowego.

Perymetria komputerowa

Do badania pola widzenia wykorzystywane jest urządzenie zwane polomierzem. Każde oko jest badane oddzielnie. Od pacjenta nie wymaga się specjalnego przygotowania. Konieczne jest jednak skupienie i współpraca badanego, który sygnalizuje moment zaobserwowania pojawiającego się w aparacie światełka. Analiza jednego oka trwa około 10 minut.

FAQ

Badanie pola widzenia, inaczej zwane perymetrią, to badanie, które pozwala na sprawdzenie, czy nie ma ubytków w polu widzenia. Perymetria jest wykorzystywana między innymi przy diagnostyce i monitorowaniu jaskry. Na badanie kieruje okulista. W sytuacji gdy pacjent podczas badania okulistycznego podaje, że nie widzi części obrazu z którejś strony, wówczas może otrzymać skierowanie na perymetrię komputerową. Na badanie kierowane są osoby z podejrzeniem różnych chorób okulistycznych oraz współistniejących.

Czas trwania badania pola widzenia jest uzależniony od współpracy pacjenta z osobą przeprowadzającą to badanie oraz ogólnego samopoczucia. Z reguły czas wynosi od 15 minut do 20 minut (czas badania jednego oka). Badanie pola widzenia na pozór wydaje się nieskomplikowane, lecz Pacjent czasem potrzebuje czasu, aby nauczyć się prawidłowo pod względem technicznym wykonać to badanie.

Do wykonania badania pola widzenia nie są wymagane specjalne przygotowania. Istotną sprawą jest, by chory zgłaszający się do przeprowadzenia tego badania był wypoczęty i spokojny, ponieważ badanie to wymaga dużej uwagi i współpracy ze strony pacjenta z osobą przeprowadzającą wizytę. Jeśli pacjent posiada okulary korekcyjne do czytania, powinien je ze sobą zabrać.

To badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne. Jedyną uciążliwością, jaką pacjent może odczuwać, jest zmęczenie spowodowane ciągłym skupieniem przez dłuższą chwilę.

Po wykonaniu badania pola widzenia należy udać się do okulisty kierującego na to badanie. Jest to istotne, aby lekarz mógł połączyć wszystkie wykonane badania u danej osoby, aby wykluczyć lub potwierdzić swoje podejrzenia.

Nie ma przeciwwskazań do prowadzenia samochodu po wykonanym badaniu.

Tak, zabieg może wykonać u dziecka, które współpracuje z lekarzem.

Nie ma przeciwwskazań do wykonania badania perymetrii u kobiet w ciąży.

Skip to content