Wielkość tekstu:    A A A
  Umów się na wizytęRejestracja online
Mapa ośrodków
Rzeszów
ul. Moniuszki 8
35-017 Rzeszów
ul. Moniuszki 8   35-017 Rzeszów   
Lublin  Łuck  Nałęczów  Kraków  Rzeszów  Zwoleń  Nowy Sącz  

KonsultacjeCena
Konsultacja Profesora Zagórskiego, Profesora Kuhna250 zł
Konsultacja lub kwalifikacja do zabiegu (obejmuje badanie ostrości wzroku, pomiar ciśnienia, badanie przedniego i tylnego odcinka)150 zł
Badanie kontrolne po operacji zaćmy lub witrektomii obowiązkowe w 1 dzień po operacji i na 7-10 dzień po zabiegu (I kontrola) oraz ewent. usunięcie szwów0 zł
Badanie kontrolne po operacji zaćmy lub witrektomii obowiązkowe (II kontrola) 4-6 tygodni po operacji150 zł
Badanie kontrolne lub niepełne75 zł
Kwalifikacja do drobnego zabiegu75 zł
Kwalifikacja do podania leku do gałki ocznej (obejmuje OCT)200 zł
 
Badania diagnostyczneCena
USG 1 oko (wymagane skierowanie) z opisem100 zł
UBM 1 oko (wymagane skierowanie) z opisem150 zł
Badanie mikrobiologiczne rzęs w kierunku zakażenia nużeńcem30 zł
Badanie śródbłonka rogówki (1 oko)30 zł
Biometria 1 oko (wymagane skierowanie)50 zł
Pachymetria wraz z pomiarem ciśnienia i przeliczeniem wartości50 zł
Perymetria komputerowa80 zł
Pomiar ciśnienia metodą aplanacyjną40 zł
Pomiar ciśnienia metodą bezdotykową30 zł
OCT 1 oko (wymagane skierowanie) z opisem100 zł
OCT oba oczy (wymagane skierowanie) z opisem150 zł
Angiografia fluoresceinowa (wymagane skierowanie) z opisem160 zł
Angiografia inocyjaninowa (wymagane skierowanie) z opisem320 zł
 
 
Poradnia suchego okaCena
Masaż oczyszczający brzegi powiek systemem Thermoflo - NOWOŚĆ!*pierwszy zabieg -  100 zł;
kolejny zabieg - 150 zł;
pakiet 3 zabiegów
- 400 zł

 
Zabieg poprzedzony badaniem gruczołów powiekowych i suchego oka - koszt 150 zł.
 
 
Iniekcje doszklistkoweCena
Podanie Triamcinolonu do gałki ocznej (bezpłatna wizyta kontrolna na 4-10 dzień po zabiegu)700 zł
Podanie Avastinu do gałki ocznej (bezpłatna wizyta kontrolna na 4-10 dzień po zabiegu)700 zł
Podanie Eylea do gałki ocznej (bezpłatna wizyta kontrolna na 4-10 dzień po zabiegu)2 100 zł
Podanie Lucentisu do gałki ocznej (bezpłatna wizyta kontrolna na 4-10 dzień po zabiegu)3 500 zł
Podanie Ozurdexu do gałki ocznej (bezpłatna wizyta kontrolna na 4-10 dzień po zabiegu)5 800 zł
 
Operacje plastyczne i zabiegi drobneCena
Gradówka (jedna zmiana)500-700 zł
Kępki żółte (jedna zmiana) - bezpłatne usunięcie szwów 500-700 zł
Tłuszczyk (jedna zmiana) - bezpłatne usunięcie szwów500-700 zł
Skrzydlik z przeszczepem spojówki (jedno oko)1 200 zł
Usunięcie zmiany skórnej (bez badania histopatologicznego) - usunięcie szwów bezpłatne500-700 zł
Dopłata za badanie histopatologiczne100 zł
Plastyka powieki (odwinięcie, podwinięcie)1 400 zł
Płukanie dróg łzowych150 zł
Sondowanie dróg łzowych (z udrażnianiem)350 zł
Zastrzyk okołogałkowy, podspojówkowy100 zł
Zamknięcie punktu łzowego zatyczka FORM FIT (jedno oko)230 zł
Zamknięcie punktu łzowego zatyczka FORM FIT (oboje oczu)450 zł
Inne zabiegido uzgodnienia
  
 
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki*Cena
Kwalifikacja do zabiegu z wyliczeniem mocy soczewki200 zł
Kapsuloreksja tylna zapobiegająca powstawaniu zaćmy wtórnej1 oka 500 zł/
obu oczu 750 zł
Zaćma niepowikłana z soczewką standardową1990 zł
Zaćma niepowikłana z soczewką Alcon lub równorzędną2490 zł
Soczewka jednoogniskowa „premium” Hoya, AMO, Croma (filtr żółty)3000 zł
Soczewka jednoogniskowa „premium” Alcon IQ (filtr żółty)3300 zł
Soczewka toryczna Aspira AA3500 zł
Soczewka dwuogniskowa Lentis Comfort3800 zł
Soczewka toryczna AMO, Lentis, Acrysof3900 zł
Soczewka dwuogniskowa Lentis M+4200 zł
Soczewka toryczna, dwuogniskowa Lentis Comfort4800 zł
Soczewka Symfony AMO4900 zł
Soczewka dwuogniskowa Restor5000 zł
Soczewka toryczna, dwuogniskowa Lentis M+5200 zł
Soczewka trójogniskowa Zeiss5200 zł
Soczewka trójogniskowa, PanOptix5500 zł
Soczewka toryczna, dwuogniskowa Symfony5900 zł
Soczewka toryczna, dwuogniskowa Restor6000 zł
Soczewka toryczna, trójogniskowa  Zeiss 6200 zł
* Informacje dodatkowe:
- Cena obejmuje dwie wizyty kontrolne, trzecia wizyta płatna 150 zł
W przypadku zaćmy powikłanej dopłata w wysokości 500 zł. Zaćmy powikłane: zaćma dojrzała, PEX, wąska źrenica, zrosty tylne, po operacjach p-jaskrowych i/lub ataku jaskry, wysoka krótkowzroczność lub wysoka nadwzroczność, wiek >90,zespół wiotkiej tęczówki (po lekach na prostatę), konieczność zastosowania retraktorów lub pierścieni rozszerzających źrenicę oraz pierścieni dotorebkowych. .
- Kapsuloreksja tylna wykonywana jest tylko przez Prof. Takhtaev'a. Szczególnie zalecana jest u ludzi młodych, poniżej 60 roku życia przy wszczepianiu soczewki premium, oraz u wszystkich pacjentów, którzy chcą uniknąć zaćmy wtórnej. U niektórych pacjentów mogą występować przeciwskazania do wykonania kapsuloreksji tylnej. 
- Szczegółowych informacji dot. poszczególnych rodzajów soczewek i ich właściwości udzielają lekarze podczas wizyty kwalifikacyjnej.
 
Witrektomia Cena
Witrektomia tylna4 900 zł
Witrektomia tylna z podaniem oleju lub Dekaliny6 500 zł
Usunięcie oleju1 500 zł
Dopłata za jednoczesną z witrektomią fakoemulsyfikację zaćmy ze wszczepem sztucznej standardowej zwijalnej soczewki1 000 zł
Witrektomia przednia z jednoczenym podszyciem lub wymianą sztucznej soczewki5 500 zł
W cenie każdej operacji zaćmy lub witrektomii badanie kontrolne na 1 dzień i 7-10 dzień po zabiegu oraz ewentualne usunięcie szwów. Ostatnia kontrola za 4-6 tygodni po zabiegu obowiązkowa, płatna 150 zł 
 
Zabiegi laseroweCena
Laseroterapia ogniskowa siatkówki (1 zabieg)250 zł
Panfotokoagulacja siatkówki (1 sesja)250 zł
YAG laser kapsulotomia/irydotomia 1 oko (wymagane skierowanie)250 zł
SLT 1 oko (wymagane skierowanie)250 zł
 
Inne usługiCena
Nocna opieka pielęgniarska po ukończeniu hospitalizacji (od chwili wręczenia wypisu do 7.30 następnego dnia)150 zł
Wykonanie kserokopii dokumentacji medycznej za 1 stronę1 zł
Wydanie zaświadczenia na życzenie pacjenta30 zł
   
 
 
Ośrodki Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego powstały w celu spełniania misji przywracania lub zachowania widzenia u wszystkich potrzebujących ludzi oraz pomocy w dążeniu do doskonałości i zaspokajaniu potrzeb lekarzy okulistów. Są to cele zbieżne także z założeniami Międzynarodowej Rady Okulistyki oraz Międzynarodowej Akademii Okulistyki; organizacji międzynarodowych z którymi związany jest prof. Zagórski.

Zysk nie jest najważniejszy, a ceny usług są tak ustalane aby nie eksploatować chorych, ale jednocześnie zapewnić im odpowiedni standard opieki i godne warunki pracy dla personelu. Ośrodki realizują swoje cele poprzez pomoc w szkoleniu współpracujących okulistów, organizowanie ośrodków tam, gdzie potrzeby okulistyczne nie są w pełni zaspokojone i gdzie jest zainteresowanie miejscowych lekarzy. Zbigniew Zagórski
 
Twoja opinia
Informacja dla pacjenta
Drodzy Pacjenci,
Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?
Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.


B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.


C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?
OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.


D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez
co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?
Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania
prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania
danych dotyczących zdrowia.

W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?
OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów. 


G. Komu przekazywane są dane osobowe?
Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być
przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.


Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?
W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.


I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?
Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).


J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?
Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.
Akceptuję