Wielkość tekstu:    A A A
  Umów się na wizytęRejestracja online
Mapa ośrodków
Nasze ośrodki
kliknij aby wybrać ośrodek w Twojej okolicy
 
Lublin  Łuck  Nałęczów  Kraków  Rzeszów  Zwoleń  Nowy Sącz  


Zespół Suchego Oka (ZSO)

Gdzie leczymy?
Autor:
Lek. Katarzyna Molęda-Gładysz
 
OCHO Kraków i Gabinet Prywatny w Lublinie

Co to jest?

Zespół suchego oka (Dry Eye Syndrome - DES) to najczęstsza przewlekła dolegliwość okulistyczna pojawiająca się obecnie wśród pacjentów. Jest to wieloczynnikowa, przewlekła, nieuleczalna choroba dotycząca łez i powierzchni oka. Zwykle przebiega łagodnie, a na początku może być nawet bezobjawowa. ZSO wiąże się również z przewlekłym noszeniem soczewek kontaktowych oraz z przebytymi zabiegami laserowej chirurgii refrakcyjnej i chirurgii zaćmy.

Na czym polega ZSO?

Objawami ZSO są: zaburzenia widzenia, uczucie dyskomfortu pod postacią suchości, piasku czy ciała obcego pod powiekami, pieczenia, swędzenia i zaczerwienienia brzegów powiek. Charakterystyczne również są nawracające stany zapalne powierzchni oka (często rozpoznawane jako alergia) oraz brzegów powiek pod postacią jęczmieni i gradówek.
ZSO występuje w dwóch podstawowych postaciach
 • postać związana z nadmiernym odparowaniem łez (filmu łzowego)
 • postać związana z zaburzeniami lub niedostatecznym wydzielaniem łez.
 
W ponad 70% notowanych przypadków występuje postać związana z nadmiernym parowaniem, której główną przyczyną jest dysfunkcja gruczołów tłuszczowych (gruczołów Meiboma) znajdujących się w brzegach powiek.

Leczenie Zespołu Suchego Oka

Podstawą do ustawienia właściwej terapii jest wnikliwa diagnostyka w celu ustalenia przyczyny suchego oka oraz celowane i systematyczne terapie. Istnieją dwie możliwości leczenia ZSO:
 • terapie stosowane w domu - higiena brzegów powiek (wygrzewanie, masowanie i mycie brzegów powiek) oraz stosowanie zaleconych środków nawilżających, przeciwzapalnych pod postacią kropli, żeli i maści miejscowo, a w niektórych sytuacjach również leczenie ogólne,
 • procedury lecznicze wykonywane w gabinecie Poradni Suchego Oka - wygrzewanie brzegów powiek przy pomocy okularów Blephasteam, wyciskanie wydzieliny przy pomocy pęsety, sondowanie ujść gruczołów Meiboma wg Maskina, zakładanie zatyczek do punktów łzowych (zatrzymują odpływ łez z worka spojówkowego) oraz diagnostyka i leczenie nużeńca (demodekoza).
Celem leczenia jest zachowanie komfortu życia. Niestety zalecana higiena brzegów powiek może na początku leczenia sprawiać problem. Z tego powodu konieczne są kolejne wizyty kontrolne w Poradni Suchego Oka, które mają na celu sprawdzenie skuteczności wykonywanych zaleceń oraz modyfikację dotychczasowego leczenia.

Zapraszamy Państwa na badania kwalifikacyjne do najnowszych zabiegów poprawiających funkcjonowanie powierzchni oka.


Oczyszczanie brzegów powiek i rzęs należy do podstawowych elementów tzw. „higieny powiek”, czynności niezbędnej dla skutecznego leczenia dysfunkcji gruczołów Meiboma, zapalenia brzegów powiek i związanego z nimi zespołu suchego oka.
Codzienne zabiegi wykonywane w domu są zalecane, ale ich skuteczność nie zawsze jest wystarczająca. Dlatego są one wspomagane stosowaniem specjalnych aparatów, takich jak omówiony już Blephex  oraz LidPro firmy MIBO, będący uzupełnieniem wprowadzonego przez tę firmę ThermoFlo, który oczyszcza gruczoły poprzez odpowiednie nagrzewanie i masowanie. LidPro jest zalecany przed wykonaniem zabiegów Thermoflo. Brzegi powiek oczyszczane są wirującą miniaturową silikonową tarczą, co eksponuje ujścia gruczołów Meiboma i ułatwia ich opróżnianie.

Terapia z użyciem urządzenia MiboThermoflo® (wyprodukowanego przez Mibo Medical Grup, Texas, USA) jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia zespołu suchego oka, a zwłaszcza postaci związanej z nadmiernym odparowywaniem łez (co wynika z dysfunkcji gruczołów Meiboma). Urządzenie podczas wykonywanego zabiegu emituje stałą temperaturę 42oC co stymuluje gruczoły Meiboma do wydzielania, jednocześnie wykonywany jest masaż, a następnie oczyszczanie powiek. Skutkuje to poprawą funkcjonowania gruczołów powiekowych, struktury filmu łzowego i stopniowym ustąpieniem dolegliwości. Zabieg jest nieinwazyjny i bezbolesny.
Urządzenie posiada certyfikat medyczny wydany przez FDA.
            Skuteczność leczenia zależeć będzie od zastosowania się do określonego protokołu terapeutycznego również w domu. Zaleca się wykonanie 4 zabiegów w ciągu 2 miesięcy. Potem mogą być wskazane dodatkowe sesje w zależności od okresu, po którym dolegliwości nasilają się.
 
Urządzenie BlephEx służy do nieinwazyjnego głębokiego oczyszczania brzegów powieki, w przypadku zapaleń brzegu powiek. Zabieg trwa około 8-10 minut, nie jest bolesny, ale dla poprawy komfortu stosowane są krople miejscowo znieczulające. Lekarz po przeprowadzeniu badania u pacjenta zaleca odpowiedni schemat postępowania, który może ulegać modyfikacji w zależności od objawów.
 
Kolejnym elementem leczenia niewydolności gruczołów Meiboma, powodującej niedobór fazy tłuszczowej filmu łzowego i szybkie parowanie łez jest przezskórna a stymulacja gruczołów przy pomocy intensywnego, polichromatycznego, pulsującego światła. Metoda ta, wprowadzona kilkanaście lat temu w Stanach Zjednoczonych, obecnie jest dostępna w Polsce i w naszych ośrodkach. Stosujemy do tego celu aparat E-Eye francuskiej firmy E-swin, która zaprojektowała pierwszy na świecie aparat tego typu przeznaczony dla okulistów. Zabieg jest bezbolesny, bezpieczny i trwa tylko kilka minut. Do pełnego efektu zalecane są 4 zabiegi w odstępach kilku tygodni, ale u wielu chorych poprawę obserwuje się już po pierwszym zastosowaniu.
Kompleksowe leczenie polegające na oczyszczaniu brzegów powiek i ujść gruczołów przy pomocy LidPro i/lub Blephexu, opróżnianie gruczołów aparatem Thermoflo oraz ich stymulacja pulsującym światłem E-Eye daje największe szanse na kontrolowanie zespołu suchego oka wywołanego zaburzeniami gruczołów Meiboma i stanem zapalnym powiek.


 
Kwalifikacja do zabiegów w Poradni Suchego Oka w Lublinie (Profesor Zbigniew Zagórski i Dr n. med. Marta Piecyk-Sidor) i w Krakowie (lek. Katarzyna Molęda-Gładysz), w Poradni w Nowym Sączu (dr Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska) oraz w Poradni w Rzeszowie.
 
 
Zabiegi urządzeniem MiboTermoflo® wykonywane są w Ośrodku Chirurgii  Oka Prof. Zagórskiego Oddział  Lublin ul. Spokojna 17/9,  tel. 48222905905 oraz w OCHO w Krakowie, Nowym Sączu i Rzeszowie.
Zabiegi urządzeniem BlephEx wykonywane są w Poradni Suchego Oka OCHO Kraków i Gabinet Prywatny Lublin
 
 
Aktualności /KrakówLublinNałęczówNowy SączRzeszówZwoleń
 
 
Ośrodki Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego powstały w celu spełniania misji przywracania lub zachowania widzenia u wszystkich potrzebujących ludzi oraz pomocy w dążeniu do doskonałości i zaspokajaniu potrzeb lekarzy okulistów. Są to cele zbieżne także z założeniami Międzynarodowej Rady Okulistyki oraz Międzynarodowej Akademii Okulistyki; organizacji międzynarodowych z którymi związany jest prof. Zagórski.

Zysk nie jest najważniejszy, a ceny usług są tak ustalane aby nie eksploatować chorych, ale jednocześnie zapewnić im odpowiedni standard opieki i godne warunki pracy dla personelu. Ośrodki realizują swoje cele poprzez pomoc w szkoleniu współpracujących okulistów, organizowanie ośrodków tam, gdzie potrzeby okulistyczne nie są w pełni zaspokojone i gdzie jest zainteresowanie miejscowych lekarzy. Zbigniew Zagórski
 
Twoja opinia
Informacja dla pacjenta
Drodzy Pacjenci,
Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?
Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.


B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.


C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?
OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.


D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez
co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?
Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania
prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania
danych dotyczących zdrowia.

W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?
OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów. 


G. Komu przekazywane są dane osobowe?
Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być
przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.


Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?
W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.


I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?
Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).


J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?
Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.
Akceptuję