Wielkość tekstu:    A A A
  Umów się na wizytęRejestracja online
Mapa ośrodków
Nasze ośrodki
kliknij aby wybrać ośrodek w Twojej okolicy
 
Lublin  Łuck  Nałęczów  Kraków  Rzeszów  Zwoleń  Nowy Sącz  
http://okulistyka.mp.pl/aktualnosci/151429,z-obu-stron-mikroskopu


Prof. Zagórski
 
Autor: 
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski
Dlaczego wybór soczewki przy operacji zaćmy jest tak ważny?
 
Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym, podczas którego soczewkę własną pacjenta, zwykle częściowo lub całkowicie zmętniałą zastępuje się soczewką sztuczną. Sztuczna soczewka zostaje w oku do końca życia i zapewnia dobre widzenie, którego zakres zależy od rodzaju soczewki. Pacjenci mają możliwość wyboru soczewki, a jej odpowiedni wybór daje możliwość uzyskania widzenia znacznie lepszego, niż przed wystąpieniem zaćmy i całkowitego, lub prawie całkowitego uniezależnienia się do okularów.


 
Soczewki standardowe
 
Standardowo wszczepiane są soczewki jednoogniskowe, które dają dobra ostrość wzroku do dali, ale do pracy z bliska, np. przy komputerze lub do czytania konieczne będą okulary korekcyjne. Podczas operacji, poprzez odpowiedni dobór mocy soczewki, można zlikwidować istniejącą wcześniej wadę wzroku – krótkowzroczność i nadwzroczność. Jeśli jednak u chorego występuje tzw. astygmatyzm – wada, która korygowana jest szkłami cylindrycznymi, to po wszczepieniu soczewki standardowej konieczne będzie w dalszym ciągu korygowanie astygmatyzmu okularami na wszystkie odległości.

 
Soczewki „Premium”
 
Od kilkunastu lat rozwijana jest technologia soczewek, które zaliczają się do tzw. grupy „premium”. Należą tu soczewki toryczne, wieloogniskowe i wieloogniskowe toryczne. Daje to możliwość bardzo znacznego, a czasem całkowitego uniezależnienia się od okularów i dobrego widzenia na wszystkie odległości.
Dlatego bardzo ważna jest świadoma decyzja pacjenta o wyborze rodzaju soczewki, w zależności od trybu życia, rodzaju pracy i aktywności, a także od możliwości finansowych, ponieważ zaawansowane technologicznie soczewki „premium” są znacznie droższe od soczewek standardowych, co rzutuje na koszt operacji.

 


Wybór odpowiedniej soczewki
 
Przy wyborze soczewki należy kierować się następującymi wskazówkami:
– Soczewki standardowe nie wyeliminują po operacji potrzeby stałego noszenia okularów np. progresywnych, w przypadku gdy mamy mamy astygmatyzm i nosimy szkła cylindryczne.
 
– Soczewka toryczna umożliwia korygowanie astygmatyzmu i pozwala na wyeliminowanie noszenia okularów do dali.
 
– Soczewki dwu lub trójogniskowe pozwalają na uniezależnienie się od okularów jeżeli przed operacją używaliśmy okularów tylko do czytania lub na stałe, ale nie potrzebowaliśmy szkieł cylindrycznych.
 
– Przy soczewkach dwuogniskowych może nam brakować ostrości widzenia np. podczas pracy przy komputerze.
 
– Soczewki trójogniskowe dają możliwość prawie całkowitego uniezależnienia się od okularów.
 
– Soczewki wieloogniskowe będą źle tolerowane jeżeli mamy astygmatyzm przekraczający jedną dioptrię. W tym przypadku dla pełnego komfortu widzenia konieczne jest zastosowanie soczewek wieloogniskowych torycznych.
 
Dostępne są różne rodzaje soczewek torycznych i wieloogniskowych, które mają swoje wady i zalety. Niektóre mogą dawać niepożądane efekty wizualne, np. „halo” wokół źródeł światła, czy olśnienie, co utrudnia np. prowadzenie samochodu. Dlatego przed ostateczna decyzją wskazana jest dyskusja na ten temat z chirurgiem, który zaleci odpowiednie soczewki dla każdego pacjenta.
 
Trzeba jednak pamiętać, że niektórzy pacjenci mogą źle tolerować wszczepione soczewki wieloogniskowe, często potrzebna jest też adaptacja, zanim uzyska się optymalne widzenie, która może trwać różnie długo, od paru dni nawet do kilku miesięcy. W bardzo rzadkich przypadkach nietolerancji soczewki może być konieczność jej wymiany. Zła tolerancja często jest wynikiem złego wyliczenia jej mocy, niewłaściwego wyboru (np. nieuwzględnienie astygmatyzmu), lub powikłań śródoperacyjnych. 
Operacje zaćmy w OCHO
 
Decydując się na soczewki „premium” powinniśmy zwracać szczególną uwagę nie tylko na wybór soczewki, ale również chirurga, bowiem od niego zależy sukces zabiegu. W Ośrodkach Chirurgii Oka zabiegi takie wykonują czołowi chirurdzy nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Współpraca z prof. Takhtajewem zaowocowała wprowadzeniem procedur z jednej strony zabezpieczających przed wystąpieniem zaćmy wtórnej, co jest najczęstszym powikłaniem po operacji zaćmy i szczególnie zaburza widzenie przy soczewkach wieloogniskowych, a także pozwalających na bezpieczne wykonywanie operacji obuocznych jednego dnia, co zwiększa komfort pacjentów i przyspiesza adaptację. Wkrótce rozpoczynamy współpracę z Prof. Borysem Malyuginem, Dyrektorem Instytutu Fyodorowa w Moskwie i jednym z najlepszych i najbardziej innowacyjnych chirurgów na świecie. Specjalizuje się on w operacjach najtrudniejszych powikłanych zaćm, gdzie ryzyko komplikacji śródoperacyjnych jest bardzo duże. W przypadku zaćm niepowikłanych to ryzyko jest niskie, ale zależy głównie od umiejętności i doświadczenia chirurga i u najlepszych jest kilkanaście razy mniejsze, niż u przeciętnych i mało doświadczonych. Dlatego decyzja pacjenta o wyborze zarówno chirurga, jak i soczewki jest taka ważna.
 


Cena
 
Soczewki „premium” niestety nie są dostępne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i dotyczy to większości krajów. W niektórych jest możliwość dopłat do soczewek ponadstandardowych, w Polsce obecnie nie jest to możliwe. Ceny operacji zaćmy z soczewką standardową, w zależności od rodzaju, wahają się od około 2000 PLN do 3300 PLN, z soczewką toryczną około 4000 PLN, z soczewką dwuogniskowo od 4000 PLN do 5000 PLN, trójogniskową około 5000 PLN, a z dwu i trójogniskową toryczną od około 5000 PLN do 6000 PLN za jedno oko. Istnieje również możliwość spłaty leczenia w systemie ratalnym. Jest to wydatek na całe życie, a soczewki wieloogniskowe pozwalają zaoszczędzić na kosztach okularów, które w przypadku okularów progresywnych są niebagatelne.
 


Więcej informacji na temat rodzajów soczewek oraz poradę w ich doborze uzyskają Państwo w jednym z naszych ośrodków.
 
 
Aktualności /KrakówLublinNałęczówNowy SączRzeszówZwoleń
 
 
Ośrodki Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego powstały w celu spełniania misji przywracania lub zachowania widzenia u wszystkich potrzebujących ludzi oraz pomocy w dążeniu do doskonałości i zaspokajaniu potrzeb lekarzy okulistów. Są to cele zbieżne także z założeniami Międzynarodowej Rady Okulistyki oraz Międzynarodowej Akademii Okulistyki; organizacji międzynarodowych z którymi związany jest prof. Zagórski.

Zysk nie jest najważniejszy, a ceny usług są tak ustalane aby nie eksploatować chorych, ale jednocześnie zapewnić im odpowiedni standard opieki i godne warunki pracy dla personelu. Ośrodki realizują swoje cele poprzez pomoc w szkoleniu współpracujących okulistów, organizowanie ośrodków tam, gdzie potrzeby okulistyczne nie są w pełni zaspokojone i gdzie jest zainteresowanie miejscowych lekarzy. Zbigniew Zagórski
 
Twoja opinia