Wielkość tekstu:    A A A
  Umów się na wizytęRejestracja online
Mapa ośrodków
Nasze ośrodki
kliknij aby wybrać ośrodek w Twojej okolicy
 
Lublin  Łuck  Nałęczów  Kraków  Rzeszów  Zwoleń  Nowy Sącz  


Opadnięcie powieki (Ptoza)

 
Autor: dr n. med. Marta Piecyk-Sidor
Opadnięcie powieki (blepharoptosis)
 
Co to jest?

 
Opadanie górnej powieki, polega na zmniejszeniu wysokości szpary powiekowej po stronie chorej. Powieka może opadać częściowo lub całkowicie, utrudniając tym samym prawidłowe widzenie. Z praktycznego punktu widzenia o opadnięciu powieki górnej możemy mówić wtedy, gdy powieka przesłania co najmniej 2 mm tęczówki oka. Problem ten może występować zarówno u dzieci jak i dorosłych. Opadanie powiek może być: jedno lub obustronne, dziedziczone, obecne tuż przy narodzinach, ale również pojawiać się w wieku podeszłym.
 
Ptoza jest przede wszystkim defektem estetycznym, jednak w zaawansowanych przypadkach może być przyczyną zaburzeń czynnościowych, gdyż przesłonięcie źrenicy oka prowadzi do niedowidzenia. Zawężenie pola widzenia może utrudniać wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego (chodzenie, kierowanie pojazdem, czytanie itp.). Nieprawidłowe ustawienie powieki może mieć niekorzystne skutki psychologiczne, zwłaszcza u dzieci i nastolatków, co przekłada się niekiedy na złe wyniki w nauce.
 
Przyczyny opadnięcia powieki
 
Przyczyny opadnięcia powieki mogą być miogenne, rozcięgnowe, neurogenne, mechaniczne, pourazowe oraz jatrogenne.
Większość przypadków wrodzonego opadnięcia powieki wynika z nieprawidłowego rozwoju mięśnia dźwigacza powieki (ptoza miogenna), natomiast najczęstszą przyczyną nabytą są zmiany inwolucyjne rozcięgna lub zerwanie jego przyczepu (ptoza inwolucyjna). Rozcięgnowe opadnięcie powieki może być związane także z nawykowym tarciem oczu lub długotrwałym noszeniem twardych soczewek kontaktowych. Może wystąpić również jako powikłanie zabiegów wewnątrzgałkowych (chirurgia zaćmy) lub po operacjach powiek.
Opadnięcie powieki jest jednym z głównych objawów wrodzonego lub nabytego porażenia nerwu okoruchowego (niemożność uniesienia, obniżenia i przywiedzenia gałki ocznej), wrodzonego lub nabytego zespołu Hornera (opadnięcie powieki, zwężenie źrenicy, znacznie zmniejszona potliwość skóry (anhydroza) i zmniejszona pigmentacja tęczówki po stronie uszkodzenia). Jest też dość częstym, niespecyficznym, nierzadko pierwszym i jedynym zwiastunem miejscowej lub uogólnionej choroby mięśni, np. dystrofii mięśniowej, dystrofii oczno-gardłowej lub przewlekłej postępującej oftalmoplegii, chorób autoimmunologicznych, takich jak miastenia, lub jednym z objawów guza oczodołu.
 
Opadanie powiek u dzieci - kiedy leczyć?
 
Wrodzone opadnięcie powiek jest najczęściej jednostronne, może być o różnym stopniu nasilenia, w skrajnych przypadkach powoduje całkowite zamknięcie powiek. Główną przyczyną jest nieprawidłowy rozwój mięśnia, który unosi powiekę tzw. mięśnia dźwigacza. We wczesnym dzieciństwie opadnięcie powieki przesłaniające źrenicę stanowi przeszkodę w rozwoju zdolności widzenia i wywołuje stan niedowidzenia. Częstym zachowaniem u dzieci z opadaniem powiek jest przechylanie głowy do tyłu lub podnoszenie brwi. Te zachowania to oznaki, że dziecko stara się używać obu oczu, aby coś zobaczyć. Utrwalone, nieprawidłowe pozycje głowy przez wiele lat mogą powodować deformacje w obrębie odcinka kręgosłupa szyjnego. Dlatego też leczenie chirurgiczne powinno być wdrożone jak najwcześniej, aby nie doprowadzić do trwałej utraty wzroku w późniejszym okresie życia.
 
Wskazania do zabiegu operacyjnego
 
Zabieg operacyjny wskazany jest w ciężkim opadaniu powiek zasłaniającym źrenicę i zaburzającym funkcje widzenia. W przypadku łagodnych postaci opadania powiek dziecko nie wymaga pilnej operacji. Zaleca się natomiast częste kontrole okulistyczne (co 3 -12 miesięcy) w zależności od wieku dziecka i nasilenia objawów pod kątem rozwoju niedowidzenia.
 
Diagnostyka
 
Rozpoznanie opadnięcia powieki stawia się na podstawie badania klinicznego chorego oraz badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych. W trakcie zbierania wywiadu pacjent pytany jest o obciążenia dziedziczne, występowanie podobnych przypadków w rodzinie, przebyte zabiegi operacyjne gałki ocznej, powiek i oczodołu; przebyte urazy głowy ze szczególnym uwzględnieniem okolicy oczodołowo-powiekowej i mózgu, schorzenia współistniejące.
 
W badaniu fizykalnym ocenia się funkcję dźwigacza powieki górnej, wysokość szpary powiekowej, linię obrysu brzegu powieki górnej i położenie fałdu powieki górnej. Ocena funkcji dźwigacza jest ważnym czynnikiem w planowaniu wyboru metody leczenia chirurgicznego. U pacjentów, którzy mają także objawy neurologiczne, w diagnostyce wykorzystuje się rezonans magnetyczny (RM), tomografię komputerową (TK) mózgowia, twarzoczaszki i oczodołów z kontrastem. W przypadku stwierdzenia porażenia nerwu okoruchowego należy wykonać badanie naczyniowe (angio-TK). Przy stwierdzeniu objawu nabytego zespołu Hornera, diagnostyka powinna uwzględniać RM lub TK mózgowia, szyi, kręgosłupa oraz klatki piersiowej w celu wykluczenia zmian organicznych powodujących uszkodzenie układu współczulnego.
 
Metody leczenia

Leczenie opadnięcia powieki górnej wymaga interwencji chirurgicznej. Wybór metody zależy przede wszystkim od tego, czy u pacjenta zachowana jest czynność mięśnia dźwigacza powieki i czy wcześniej był już operowany. Przyczyna wystąpienia ptozy determinuje cel zabiegu. W przypadku, gdy ptozę powoduje poważne schorzenie, celem zabiegu jest przede wszystkim poszerzenie pola widzenia. W części przypadków chodzi o uzyskanie młodszego i bardziej estetycznego wyglądu.
 
W naszym Ośrodku wykonujemy następujące procedury operacyjne korygujące opadnięcie powieki:
 • resekcję przezspojówkową mięśnia Mullera/ tarczki,
 • zabiegi naprawcze rozcięgna dźwigacza powieki,
 • zawieszenie powieki na mięśniu czołowym .
 
Operacja chirurgiczna u dorosłych wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, u dzieci w znieczuleniu ogólnym. Czas trwania zabiegu jest różny i zależy od stopnia skomplikowania ptozy oraz tego, czy dotyczy ona jednej, czy dwóch powiek i trwa średnio od 1 do 3 godzin. Cięcia wykonywane są w miejscach naturalnych zgięć, aby ukryć blizny. Szwy, w zależności od metody operacyjnej, usuwane są po około 7-14 dniach.
 
Po operacji wskazane są kontrolne badania, w tym kontrola okulistyczna. Osoby, u których opadnięcie powieki ma charakter zmienny (miastenia, dystrofia mięśniowa, dystrofia oczno-gardłowa itp.), wymagają stałej opieki wielu specjalistów, a w niektórych przypadkach ponownej interwencji chirurgicznej.

Okuloplastyka w OCHO


W OCHO operacje okuloplastyczne wykonują: Prof. Guy Ben Simon na zaproszenie prof. Zagórskiego i za zgodą Okręgowej Rady Lekarskiej oraz współpracujący z nim nasi chirurdzy, m.in.: Dr Justyna Kłos-Rola i dr Marta Piecyk – Sidor w Nałęczowie oraz dr Agnieszka Mielnik-Mierzwińska i dr Arkadiusz Pogrzebielski w Krakowie.
 
 
Aktualności /KrakówLublinNałęczówNowy SączRzeszówZwoleń
 
 
Ośrodki Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego powstały w celu spełniania misji przywracania lub zachowania widzenia u wszystkich potrzebujących ludzi oraz pomocy w dążeniu do doskonałości i zaspokajaniu potrzeb lekarzy okulistów. Są to cele zbieżne także z założeniami Międzynarodowej Rady Okulistyki oraz Międzynarodowej Akademii Okulistyki; organizacji międzynarodowych z którymi związany jest prof. Zagórski.

Zysk nie jest najważniejszy, a ceny usług są tak ustalane aby nie eksploatować chorych, ale jednocześnie zapewnić im odpowiedni standard opieki i godne warunki pracy dla personelu. Ośrodki realizują swoje cele poprzez pomoc w szkoleniu współpracujących okulistów, organizowanie ośrodków tam, gdzie potrzeby okulistyczne nie są w pełni zaspokojone i gdzie jest zainteresowanie miejscowych lekarzy. Zbigniew Zagórski
 
Twoja opinia
Informacja dla pacjenta
Drodzy Pacjenci,
Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?
Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.


B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.


C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?
OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.


D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez
co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?
Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania
prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania
danych dotyczących zdrowia.

W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?
OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów. 


G. Komu przekazywane są dane osobowe?
Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być
przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.


Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?
W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.


I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?
Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).


J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?
Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.
Akceptuję