Wielkość tekstu:    A A A
  Umów się na wizytęRejestracja online
Mapa ośrodków
Nasze ośrodki
kliknij aby wybrać ośrodek w Twojej okolicy
 
Lublin  Łuck  Nałęczów  Kraków  Rzeszów  Zwoleń  Nowy Sącz  


Iniekcje Doszklistkowe

Autor: lek. med. Justyna Mazur-Samela
Iniekcje doszklistkowe

1. Czym są iniekcje doszklistkowe?

Terminem iniekcja doszklistkowa-zastrzyk do gałki ocznej, określamy podanie do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Podanie zastrzyku do ciała szklistego jest procedurą krótką i bezbolesną, wykonywaną w znieczuleniu miejscowym (kroplowym) w warunkach ambulatoryjnych. Przed zastrzykiem wykonujemy pełną diagnostykę okulistyczną i na podstawie wyników badań kwalifikujemy do leczenia. Iniekcje doszklistkowe mają zastosowanie w leczeniu chorób tylnego bieguna gałki ocznej. Jest to nowoczesna i na chwilę obecną najskuteczniejsza metoda leczenia postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (ang. AMD -Age Related Macular Degeneration). Zabiegi takie znajdują także zastosowanie w terapii cukrzycowego obrzęku plamki, powikłań plamkowych patologicznej krótkowzroczności oraz obrzęku plamki będącego następstwem zakrzepu żyły środkowej siatkówki.

2. Jakie leki stosuje się w iniekcjach doszklistkowych?

W leczeniu stosujemy obecnie różne preparaty, antyVEGF tj. Avastin (bewacizumab), Lucentis (ranibizumab), Eylea (aflibercept). Podczas leczenia, przez pierwsze 3 miesiące, zastrzyki doszklistkowe podawane są zwykle co 4 tygodnie, a następnie częstość iniekcji zależna jest od rodzaju schorzenia, skuteczności terapii i rodzaju zastosowanego leku (zwykle co 4 lub 8 tygodni, a w niektórych przypadkach rzadziej).
Leki sterydowe - w naszym Ośrodku wykorzystywane są rzadziej. Stosujemy preparat VITREAL S (triamcynolon) m.in. w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki, zakrzepów naczyń siatkówki oraz stanów zapalnych siatkówki i naczyniówki. Leki te mają działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.

3. Jakie są wskazania do leczenia iniekcjami doszklistkowymi?
 
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) należy do głównych przyczyn nieodwracalnej utraty centralnego widzenia u osób dorosłych i stanowi poważny problem medyczny i społeczny.
AMD jest chorobą przewlekłą i może występować w dwóch formach – suchej (zanikowej) oraz wysiękowej (mokrej, neowaskularnej). Przebieg postaci suchej, która występuje u około 90% pacjentów, jest zazwyczaj powolny, wieloletni i prowadzi do stopniowej utraty widzenia. Może jednak przejść w postać wysiękową, która często powoduje gwałtowne pogorszenie widzenia i nie leczona lub leczona zbyt późno prowadzi do znacznej, nieodwracalnej utraty widzenia. Postać wysiękowa stanowi PILNE wskazanie do leczenia-poprzez podanie iniekcji doszklistkowych.
Zakrzep żyły środkowej siatkówki (CRVO, central retinal vein occlusion) jest jednym z głównych czynników utraty widzenia oraz znacznego pogorszenia ostrości wzroku w krajach wysoko rozwiniętych. Najczęstszą przyczynę zamknięcia żyły środkowej siatkówki stanowi uszkodzenie naczyń krwionośnych. Przyczyną powstawania zakrzepów żylnych są zawsze choroby ogólne takie jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca czy cukrzyca. W grupie osób młodych, w wieku 35-50 lat, mogą je powodować choroby zapalne np. choroby zapalne naczyń. Za powstanie zakrzepu odpowiedzialne są zmiany w naczyniach, podobnie jak w przypadku zawału serca czy udaru mózgu. Do leczenia tego typu schorzeń konieczna jest więc pełna diagnostyka u lekarza internisty lub kardiologa. Zakrzep w oku zawsze powoduje pogorszenie widzenia, a stopień uszkodzenia oka zależy od wielkości zakrzepu. Zwykle, aby ratować widzenie, leczenie okulistyczne musi być prowadzone łącznie z leczeniem ogólnym i obejmuje laser, zastrzyki z leków anty-VEGF i sterydy. Niekiedy konieczne jest leczenie operacyjne - witrektomia.
Cukrzycowy obrzęk plamki (DME – Diabetic Macula Edema) jest główną przyczyną upośledzenia widzenia u chorych z cukrzycą typu II. Podstawowym celem terapii jest zahamowanie postępu zmian chorobowych w obszarze plamki oraz utrzymanie możliwie najlepszej ostrości widzenia. W leczeniu stosuje się: iniekcje doszklistkowe (antyVEGF i preparaty sterydowe), laseroterapię oraz leczenie operacyjne. Wybór metody leczenia jest uzależniony od stopnia zaawansowania makulopatii cukrzycowej. Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) to poważne powikłanie cukrzycy, które (jeśli nie jest odpowiednio leczone) prowadzi do znacznego, trwałego pogorszenia widzenia.
Neowaskularyzacja naczyniówkowa w przebiegu wysokiej krótkowzroczności polega na powstawaniu nowych, nieprawidłowych naczyń krwionośnych w naczyniówce, z których wydostaje się płyn, powodując obrzęk w oku. U pacjentów, u których występuje neowaskularyzacja naczyniówkowa w krótkowzroczności, pojawiają się takie objawy jak zamazane widzenie (metamorfopsja), krzywienie obrazu i/lub obecność białych lub szarych punktów w centrum pola widzenia (mroczki). Neowaskularyzacja naczyniówkowa to poważna choroba oka, która nieleczona może prowadzić do utraty wzroku. Bez leczenia większość osób z tym schorzeniem oślepnie w ciągu 10 lat od rozpoznania.
W Ośrodkach Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego od wielu lat prowadzimy diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami plamki żółtej. Dysponując nowoczesnym sprzętem możemy wcześnie rozpoznać i odpowiednio leczyć pacjentów z problemami siatkówkowymi. Wykonujemy wszystkie niezbędne badania m. in. badania OCT (optycznej koherentnej tomografii oka), angiografii fluoresceinowej, angiografii indocyjaninowej, angio-OCT. Nasza kadra ma duże doświadczenie poparte wieloletnią praktyką oraz udziałem w wielu zjazdach okulistycznych, konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach w kraju i za granicą. Naszym Pacjentom oferujemy szybką diagnostykę i leczenie na najwyższym światowym poziomie.

 

 
 

 
 
 
Aktualności /KrakówLublinNałęczówNowy SączRzeszówZwoleń
 
 
Ośrodki Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego powstały w celu spełniania misji przywracania lub zachowania widzenia u wszystkich potrzebujących ludzi oraz pomocy w dążeniu do doskonałości i zaspokajaniu potrzeb lekarzy okulistów. Są to cele zbieżne także z założeniami Międzynarodowej Rady Okulistyki oraz Międzynarodowej Akademii Okulistyki; organizacji międzynarodowych z którymi związany jest prof. Zagórski.

Zysk nie jest najważniejszy, a ceny usług są tak ustalane aby nie eksploatować chorych, ale jednocześnie zapewnić im odpowiedni standard opieki i godne warunki pracy dla personelu. Ośrodki realizują swoje cele poprzez pomoc w szkoleniu współpracujących okulistów, organizowanie ośrodków tam, gdzie potrzeby okulistyczne nie są w pełni zaspokojone i gdzie jest zainteresowanie miejscowych lekarzy. Zbigniew Zagórski
 
Twoja opinia
Informacja dla pacjenta
Drodzy Pacjenci,
Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?
Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.


B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.


C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?
OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.


D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez
co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?
Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania
prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania
danych dotyczących zdrowia.

W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?
OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów. 


G. Komu przekazywane są dane osobowe?
Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być
przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.


Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?
W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.


I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?
Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).


J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?
Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.
Akceptuję