Wielkość tekstu:    A A A
  Umów się na wizytęRejestracja online
Mapa ośrodków
Kraków
ul. Solskiego 7C
31-216 Kraków
ul. Solskiego 7C  31-216 Kraków
Lublin  Łuck  Nałęczów  Kraków  Rzeszów  Zwoleń  Nowy Sącz  

W naszych ośrodkach największą wartością są nasi pracownicy. Są to najlepsi specjaliści w zakresie diagnozy i leczenia schorzeń oczu. Jednak nie zagwarantowalibyśmy takiego poziomu obsługi gdyby nie nasza administracja, instrumentariuszki, salowe i wszyscy którzy wspierają końcową usługę jaką jest leczenie naszych pacjentów.
Konsultanci
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski
Wieloletni Kierownik Katedry Okulistyki im. Profesora Krwawicza UM w Lublinie. Stypendysta Rządu Belgijskiego w Gandawie (prof. François) 1975-76 i Fundacji Humboldta w Erlangen (prof. Naumann) 1985-86, 1991, 2002. Członek Zarządu International Council of Ophthalmology oraz Academia Ophthalmologica Internationalis. Autor ok. 180 publikacji i redaktor 5 książek okulistycznych. Wygłosił kilkaset wykładów na wszystkich kontynentach. Wykonywał operacje pokazowe i charytatywne m.in. w Chinach i Indiach. 

Profesor Zagórski konsultuje chorych w:
Współpracuje również z:
  
Prof. Ferenc Kuhn
Należy do najwybitniejszych w świecie specjalistów od chorób siatkówki oraz urazów oka. Mieszka w Birmingham, Alabama, USA. Jest prezydentem Amerykańskiego Towarzystwa Urazów Oka, wiceprezydentem Światowego Towarzystwa Urazów Oka, profesorem okulistyki na Uniwersytecie Alabama, dyrektorem badań klinicznych w fundacji Hellen Keller w USA a także profesorem okulistyki Uniwersytetu w Pecs, Węgry. Otrzymał liczne międzynarodowe nagrody i wyróżnienia.
W roku 2008 został zaliczony do najlepszych okulistów amerykańskich (America‘s Best Ophthalmologists). Wygłosił ponad 1200 wykładów prawie we wszystkich krajach świata, w kilkunastu krajach wykonywał operacje pokazowe oraz charytatywne. Jest stałym współpracownikiem Ośrodków Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego.
 
Prof. dr med. Guy J. Ben Simon
Jest profesorem okulistyki na Wydziale Lekarskim im. Sacklera, w Uniwersytecie w Tel Awiwie w Izraelu.
Ponadto pełni funkcje Dyrektora Instytutu Chirurgii Oczodołu, Okuloplastyki i Dróg Łzowych w Centrum Medycznym Sheba, Tel Hashomer w Izraelu, jest
kierownikiem programu stypendialnego w chirurgii okuloplastycznej Instytutu Ocznego Goldschlegera, Przewodniczącym Izraelskiego Towarzystwa Okuloplastycznego i członkiem zagranicznym Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Okuloplastycznej i Rekonstrukcyjnej (ASOPRS)
 
Jest autorem ponad 90 recenzowanych artykułów oryginalnych i przeglądowych oraz rozdziałów książek z okulistyki i chirurgii okuloplastycznej
Był wielokrotnie zapraszany jako wykładowca na międzynarodowe konferencje oraz nagradzany w kraju i za granicą za osiągnięcia w badaniach naukowych podstawowych i klinicznych
Brał udział jako wolontariusz w licznych misjach charytatywnych w wielu krajach rozwijających się w celu wykonywania operacji okulistycznych i okuloplastycznych
Organizował Pierwszą Międzynarodową Konferencję Okuloplastyczną w Izraelu z udziałem ponad 20 zaproszonych wybitnych specjalistów z całego świata.
W styczniu 2015 brał czynny udział w I Miedzynarodowej Konferencji „Chirurgia na Żywo” w Lublinie, współorganizowanej przez prof. Zagórskiego, gdzie wykonał 6 złożonych operacji m.in. opadnięcia powiek i bliznowatego odwinięcia powiek.
Jego główne zainteresowania to chirurgia dróg łzowych  - endoskopowa dakriocystorinostomia / intubacja Lestera-Jonesa w znieczuleniu miejscowym, zmiany tarczycowe w oczodole i dekompresja oczodołu oraz urazy, ze szczególnym uwzględnieniem urazowej neuropatii nerwu wzrokowego.
 
Prof. Ben Simon będzie konsultował naszych pacjentów na podstawie dokumentacji medycznej i fotograficznej oraz okazjonalnie wykonywał wspólnie z chirurgami z naszych ośrodków zabiegi operacyjne.
M.in. będzie wykonywał następujące procedury: leczenie chirurgiczne opadniętych powiek u dorosłych i dzieci, Blefaroplastyka kosmetyczna (górne i dolne powieki), Endoskopowa kosmetyczna korekcja brwi (brow lift), odwinięcie i podwinięcie powiek, trichiaza, anomalie powiek, usuwanie guzów powiek z rekonstrukcją, epiblefaron, skrzydlik z przezczepem spojówki i klejem tkankowym, sondowanie i płukanie dróg łzowych, intubacja drenami silikonowymi, zespolenie nosowo-łzowe zewnętrzne i endoskopowe,  implantacja rurek Jonesa, guzy oczodołu, rekonsyrukcja złamań oczodołu, chirurgia tarczycowej choroby oczodołu: dekompresja oczodołu i recesja powiek. 
 
 
Prof.  Yury Takhtaev - Rosja
Prof. Takhtaev jest jednym z nielicznych na świecie chirurgów, którzy w uzasadnionych przypadkach wykonują jednego dnia operacje obydwu oczu, a także poprzez tylną kapsuloreksję całkowicie eliminują ryzyko zaćmy wtórnej, szczególnie istotne przy wszczepach soczewek wieloogniskowych.

Lekarze - specjaliści chorób oczu
 
Lek.  Michał Baćko - Koordynator Medyczny
Absolwent Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2013-2018 r. związany z Klinicznym Oddziałem Okulistycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie. W 2019 roku uzyskał tytuł specjalisty okulistyki. W codziennej pracy zajmuje się m.in.: kompleksowym badaniem przedniego i tylnego odcinka oka, kwalifikowaniem pacjentów do zabiegów usunięcia zaćmy, zabiegów witrektomii oraz iniekcji doszklistkowych.
Wykonuje zabiegi laserowe YAG – irydotomii i kapsulotomii, SLT, zabiegi laserowe siatkówki (laser argonowy), a także drobne zabiegi w zakresie spojówek i powiek. Zajmuje się również realizacją i oceną badań: OCT, USG B, pachymetrii, pola widzenia, angiografii fluoresceinowej. Wraz z dr Katarzyną Molędą- Gładysz prowadzi program lekowy leczenia wysiękowej postaci AMD przy zastosowaniu iniekcji doszkilstkowych preparatów anty-VEGF.
Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach, zjazdach i sympozjach zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Z OCHO związany od 2017 roku, od lipca 2020 sprawuje funkcję koordynatora medycznego.
 
 
 
Dr Piotr Chaniecki
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 2004 roku uzyskał dyplom specjalisty chorób oczu. W latach 2010-2020 pracował na stanowisku Kierownika Klinicznego Oddziału Okulistycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Wcześniej pracował w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku na Oddziale Okulistycznym.
W 2017 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim pt: „Zmiany zawartości wybranych biopierwiastków w zmętniałej soczewce oka u pacjentów z jaskrą i cukrzycą”.
 
Głównym tematem zainteresowań jest chirurgia przedniego odcinka oka i implanty stosowane w okulistyce. Pan Doktor prowadzi pracę naukową i dydaktyczną w zakresie implantów wewnątrzgałkowych we współpracy z wydziałem Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie. Współpracuje również z Instytutem fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie badając strukturę biochemiczną soczewek. Jest autorem i współautorem licznych wystąpień i publikacji w kraju i zagranicą.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje czynnie uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych szkoleniach i konferencjach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej.
 

 

 
Dr Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz
Dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz od 2004 roku pracuje w Katedrze Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
Specjalizuje się w chirurgii rogówki, zaćmy i przedniego odcinka oka. 
Należy do czołowych w Polsce chirurgów wykonujących transplantacje rogówki, w tym przeszczepy warstwowe przednie i tylne oraz drążące (około 100 zabiegów rocznie). Wykonuje także około 1000 operacji zaćmy rocznie, w tym zaćmy powikłane i podwichnięte, a także rekonstrukcje przedniego odcinka, przeszczepy błony owodniowej, leczenie stożka rogówki oraz enukleacje z implantem.
Odbyła liczne staże i szkolenia w kraju i za granicą, w tym w Szpitalu Moorfields w Londynie.
Jest współautorem licznych prac i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach. 
Od 2013r jest Konsultantem w zakresie chorób przedniego odcinka oka w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie.
 
Lek. Agnieszka Mielnik Mierzwińska 
Specjalista Chorób Oczu od 2012 r, egzamin specjalizacyjny zdany z wyróżnieniem.
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Pracuje w Klinicznym Oddziale Okulistycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w
Krakowie na stanowisku starszego asystenta, gdzie głównie zajmuje się chirurgią powiek. Przez wiele lat pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie. Doświadczenie i wiedzę zdobyła również na licznych konferencjach i zjazdach okulistycznych w kraju i zagranicą.
Przeprowadza kwalifikacje do wielu zabiegów okulistycznych. Zajmuje się diagnostyką i
leczeniem schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka w tym laserowym leczeniem zaćmy wtórnej, jaskry, terapią doszklistkową m.in. AMD. Wykonuje wiele zabiegów w zakresie chirurgii powiek oraz laserowych w chirurgii estetycznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje m.in poprzez stale szkolenia w zakresie okuloplastyki z Profesorem Ben Simonem Wydzialu Lekarskiego im. Sacklera Uniwersytetu w Tel Awiwie. 
 
Lek. Katarzyna Molęda- Gładysz
Od 2008 roku specjalista okulistyki. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z Ośrodkiem Chirurgii Oka Profesora Zagórskiego w Krakowie współpracuje od 2009 r., gdzie obecnie pracuje w ogólnej Poradni Okulistycznej i Poradni Suchego Oka.

Wcześniej przez wiele lat współpracowała z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie na Oddziale Okulistycznym oraz z NZOZ ZOL "Czwórka" w Krakowie. Współpracowała również z innymi ośrodkami okulistycznymi w tym ze Szpitalem Powiatowym w Bochni - Chirurgia Oka Jednego Dnia oraz z Centre de la Vision. Odbyła szkolenia, kursy oraz warsztaty w Polsce i za granicą.

Wykonuje zabiegi laserowe w jaskrze oraz tzw. wtórnej zaćmie. W swojej pracy szczególnie koncentruje się na diagnostyce i terapii schorzeń powierzchni gałki ocznej takich jak suche oko, dysfunkcja gruczołów Meiboma, zapalenie brzegów powiek. Zajmuje się także leczeniem zachowawczym innych schorzeń narządu wzroku oraz kwalifikacjami do zabiegów zaćmy, zabiegów szklistkowo-siatkówkowych (witrektomia) oraz do iniekcji preparatów anty-VEGF do komory ciała szklistego. Uczestniczy w przygotowaniu pacjentów do konsultacji u prof. Zagórskiego i prof. Kuhna.

W 2013 znalazła miejsce rankingu 100 lekarzy Małopolski godnych polecenia opublikowanego przez Gazetę Krakowską.
 
 
Lek. Adela Justyńska
FEBO

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Tytuł specjalisty okulistyki w Polsce otrzymała w 2014 roku. Zdała również egzamin specjalizacyjny w Paryżu potwierdzający kwalifikacje w krajach europejskich - European Board of Ophthalmology Diploma Exam uzyskując tytuł Fellow of the European Board of Ophthalmology.

Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliła podczas staży m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Austrii i Hiszpanii. Autorka i współautorka publikacji naukowych w kraju i za granicą.

Z ośrodkiem związana od początku 2015 roku.
 
Dr Arkadiusz Pogrzebielski
Ukończył studia medyczne w roku 1995 na Uniwersytecie Semmelweisa w Budapeszcie. Odbył liczne staże w kraju i za granicą, m.in. w Portugalii, Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w onkologii okulistycznej oraz chirurgii plastycznej oka. Jest autorem publikacji naukowych, oraz wystąpień na zjazdach w kraju i za granicą. Od 2008 roku współpracuje z Ośrodkiem Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Krakowie.
 
 
Dr Marzena Mierzwa- Dobranowska
Doktor nauk medycznych,  specjalista okulistyki.
Absolwentka Wydziału Lekarskiego i Studiów Doktoranckich Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W 2008r. zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i otrzymała tytuł specjalisty okulistyki (odpowiednik II stopnia).
Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2009r. na podstawie rozprawy z dziedziny onkologii okulistycznej.
Odbyła staże i szkolenia naukowe w kraju i za granicą, m. in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech  i w Niemczech.
Jest autorem i współautorem szeregu publikacji naukowych w cenionych zagranicznych i krajowych czasopismach oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych.
 
Lek. Gabriela Lipski
Lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki. Pracownik m.in. Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Szkolenie specjalizacyjne odbyte m.in. we Francji, jako lekarz rezydent w Oddziale Okulistyki Szpitala Metropole Savoie w Chambery  (Service d’Ophtalmologie au Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry) w Oddziale Okulistyki Szpitala Klinicznego Créteil w Paryżu (Service d’Ophtalmologie au Centre Hospitalier Intercommunal Créteil) oraz w Oddziale Okulistyki Szpitala Klinicznego Georges Pompidou w Paryżu (Service d’Ophtalmologie à l’Hôpital Européen Georges Pompidou). Staż podyplomowy ukończony w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie. Ukończony egzamin EBO (European Board of Ophthalmology Diploma Examination)
 
Wykonuje zabiegi laserokoagulacje siatkówki, YAG kapsulotomie i irydotomie, iniekcje doszklistkowe anty-VEGF i Ozurdex, pobieranie rogówek do przeszczepów.  Od 2019 r. współpracuje z Ośrodkiem Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Krakowie.
 
 
Lek. Dawid Kulec
Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Staż podyplomowy odbyty w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Od 2012 r.  specjalista w dziedzinie okulistyki.
                                          
Doświadczenie zawodowe uzyskał  m. in. w Oddziale Klinicznym Kliniki Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie. Obecnie lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki m. in. w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.
Odbył liczne staże i szkolenia w kraju i za granicą, w tym staż  z neurookulistyki, chirurgii witreoretinalnej w Moorfields Eye Hospital w Londynie.           
 
 
Lek.  Marta Latasiewicz
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizację z okulistyki ukończyła w szpitalu uniwersyteckim Hospital Clinic w Barcelonie. Odbyła staże szkoleniowe w czołowych europejskich ośrodkach okulistycznych, m.in. w Hôpital Lariboisière w Paryżu oraz w LMU Augenklinik w Monachium. W 2013 roku pozytywnie złożyła egzamin Międzynarodowej Rady Okulistyki (ICO).
Uzyskała dwie specjalizacje w zakresie leczenia chorób siatkówki oka w Szpitalu Uniwersyteckim w Oksfordzie, pracując pod kierunkiem światowej sławy okulistów, m.in. prof. Roberta MacLarena, prof. Victora Chonga, Mr Paula Rosena, Mr CK Patela. Uczestniczyła w prekursorskich operacjach przy użyciu robota chirurgicznego PRECEYES, a także w projektach z implantami podsiatkówkowymi (tzw. oko bioniczne) oraz terapii genowej pacjentów z retinopatią barwnikową.
Posiada bogate doświadczenie w leczeniu operacyjnym skomplikowanych przypadków schorzeń witreoretinalnych oraz zaćmy.
Autorka wielu publikacji naukowych i kilkudziesięciu wystąpień na międzynarodowych konferencjach okulistycznych. Laureatka licznych nagród, m.in. Thea Trophy Award w Seattle oraz wyróżnienia dydaktycznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Oksfordzie. Należy do międzynarodowych towarzystw okulistycznych, m.in. AAO, ESCRS, Euretina, BEAVRS.
 
 
Lek.  Magdalena Lula
Specjalista chorób oczu od 2011r. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przez kilka lat pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie na Oddziale zajmującym się pacjentami z zaćmą, jaskrą i schorzeniami rogówki. Współuczestniczyła w utworzeniu Poradni Rogówkowej w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie, którą prowadziła w latach 2015r. - 2017r. 

Swoje umiejętności i wiedzę doskonaliła na licznych kursach i zjazdach okulistycznych. Główne tematy zainteresowań: schorzenia przedniego odcinka oka, choroby rogówki, jaskra, kwalifikacje do operacji zaćmy.                                                

Wykonuje zabiegi laserowe w tzw wtórnej zaćmie i w jaskrze. Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem innych schorzeń narządu wzroku oraz kwalifikacjami do zabiegów operacyjnych.Personel administracyjny
 Artur Szetela - dyrektor zarządzający
 


Biuro Obsługi Pacjenta
 Patrycja Bahr
 
 
 Maciej Prętki
 
 
Anita Suder - Ortoptystka
 
 
 Katarzyna Zaprzelska
 


Salowe
 
 Elżbieta Polewka
 
 
 Krystyna Binczycka
 
 
 
 
Ośrodki Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego powstały w celu spełniania misji przywracania lub zachowania widzenia u wszystkich potrzebujących ludzi oraz pomocy w dążeniu do doskonałości i zaspokajaniu potrzeb lekarzy okulistów. Są to cele zbieżne także z założeniami Międzynarodowej Rady Okulistyki oraz Międzynarodowej Akademii Okulistyki; organizacji międzynarodowych z którymi związany jest prof. Zagórski.

Zysk nie jest najważniejszy, a ceny usług są tak ustalane aby nie eksploatować chorych, ale jednocześnie zapewnić im odpowiedni standard opieki i godne warunki pracy dla personelu. Ośrodki realizują swoje cele poprzez pomoc w szkoleniu współpracujących okulistów, organizowanie ośrodków tam, gdzie potrzeby okulistyczne nie są w pełni zaspokojone i gdzie jest zainteresowanie miejscowych lekarzy. Zbigniew Zagórski
 
Twoja opinia
Informacja dla pacjenta
Drodzy Pacjenci,
Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w OCHO w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

A. Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?
Administratorem danych osobowych pacjentów przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000658544, NIP: 9452092100, (dalej zwana: „OCHO”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.


B. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OCHO możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ocho.pl.


C. Jaki jest zakres danych osobowych przetwarza OCHO?
OCHO przetwarza następujący zestaw danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu). Dodatkowo, podczas korzystania z opieki zdrowotnej OCHO przetwarza wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia.


D. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
OCHO przetwarza dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez
co rozumiemy:
 1. ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez www lub telefonicznie), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim,
 2. świadczenie usług medycznych i leczenie pacjentów, w celu wykonania zawartej z pacjentem umowy,
 3. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej,
 4. realizowanie prawa pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń upoważniających inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 5. kontakty z pacjentem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań,
 6. zrealizowania prawnie uzasadnionego celu OCHO, jakim jest wykonywanie przez nas monitoringu na terenach spółki, rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników, planowanie i organizacja pracy, wykonywanie analiz, zestawień, statystyk i programów czy strategii biznesowych lub personalnych, uzyskiwania opinii o jakości świadczonych usług zdrowotnych (ankiety), ochrona i zabezpieczenie mienia OCHO, obrony praw lub ustalenia i dochodzenia roszczeń OCHO,
 7. względnie konieczność zrealizowania innego, szczególnego obowiązku prawnego, nakładanego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (sprawy podatkowe, księgowe, itp.).

E. Na jakiej podstawie OCHO przetwarza dane osobowe?
Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez OCHO z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez OCHO zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania
prawnie uzasadnionego celu OCHO lub inne przypadki szczególne w zakresie przetwarzania
danych dotyczących zdrowia.

W związku z powyższym, dane osobowe potrzebne OCHO w celu opisanym:
 1. w lit. D 1), D 4) i D 7) powyżej przetwarzamy na podstawie szczególnego obowiązku prawnego, nałożonego na OCHO przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w lit. D 2) i D 5) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów wykonania umowy zawartej z pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w lit. D 3) powyżej przetwarzamy gdyż jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 4. w lit. D 6) powyżej przetwarzamy jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

F. Czy OCHO dokonuje profilowania danych osobowych?
OCHO nie dokonuje zautomatyzowanej analizy danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących pacjentów. 


G. Komu przekazywane są dane osobowe?
Jako podmiot leczniczy OCHO dba o poufność danych osobowych swoich pacjentów. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być
przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z OCHO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z OCHO na terenie Polski, w tym podmiotom z grupy kapitałowej OCHO,
 • dostawcom usług zaopatrujących OCHO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OCHO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

H. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Z uwagi na to, że OCHO korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG, w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.


Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?
W przypadku gdy OCHO utworzyło dokumentację medyczną pacjenta, ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez OCHO przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), są one przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.


I. Czy podanie danych jest obowiązkiem pacjenta?
Korzystanie z usług OCHO jest dobrowolne, przy czym OCHO jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w związku z czym brak podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych koniecznych do wypełnienia obowiązków rachunkowych czy podatkowych jest potrzebne do wystawienia faktury lub imiennego rachunku. Podane numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez takiej zgody OCHO nie będzie mogło umożliwić korzystania z niektórych usług lub udogodnień dostarczanych przez OCHO swoim pacjentom (potwierdzanie wizyt, itp.).


J. Jakie są uprawnienia pacjentów związane z przetwarzaniem danych?
Pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do pacjenta (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody przed jej cofnięciem.
 • w szczególnych sytuacjach pacjent może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez OCHO danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes OCHO lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, OCHO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że OCHO wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
  • uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności pacjenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Pacjentowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez OCHO narusza przepisy RODO.
Akceptuję