Wielkość tekstu:    A A A
  Umów się na wizytęRejestracja online
Mapa ośrodków
Nasze ośrodki
kliknij aby wybrać ośrodek w Twojej okolicy
 
Lublin  Łuck  Nałęczów  Kraków  Rzeszów  Zwoleń  Nowy Sącz  
http://okulistyka.mp.pl/aktualnosci/151429,z-obu-stron-mikroskopu


Konsultanci OCHO

Konsultanci
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski
Wieloletni Kierownik Katedry Okulistyki im. Profesora Krwawicza UM w Lublinie. Stypendysta Rządu Belgijskiego w Gandawie (prof. François) 1975-76 i Fundacji Humboldta w Erlangen (prof. Naumann) 1985-86, 1991, 2002. Członek Zarządu International Council of Ophthalmology oraz Academia Ophthalmologica Internationalis. Autor ok. 180 publikacji i redaktor 5 książek okulistycznych. Wygłosił kilkaset wykładów na wszystkich kontynentach. Wykonywał operacje pokazowe i charytatywne m.in. w Chinach i Indiach. 

Profesor Zagórski konsultuje chorych w:Współpracuje również z:
 
Prof. Ferenc Kuhn - Stany Zjednoczone
Należy do najwybitniejszych w świecie specjalistów od chorób siatkówki oraz urazów oka. Mieszka w Birmingham, Alabama, USA. Jest prezydentem Amerykańskiego Towarzystwa Urazów Oka, wiceprezydentem Światowego Towarzystwa Urazów Oka, profesorem okulistyki na Uniwersytecie Alabama, dyrektorem badań klinicznych w fundacji Hellen Keller w USA a także profesorem okulistyki Uniwersytetu w Pecs, Węgry. Otrzymał liczne międzynarodowe nagrody i wyróżnienia. W roku 2008 został zaliczony do najlepszych okulistów amerykańskich (America‘s Best Ophthalmologists). Wygłosił ponad 1200 wykładów prawie we wszystkich krajach świata, w kilkunastu krajach wykonywał operacje pokazowe oraz charytatywne. Jest stałym współpracownikiem Ośrodków Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego.

 
Prof. Boris Malyugin - Rosja

jest Dyrektorem Generalnym Instytutu Fiodorowa w Moskwie. Należy do najbardziej innowacyjnych chirurgów zaćmy. Opracował szereg przyrządów które znacznie ułatwiają operacje zaćm powikłanych, np. pierścienie Malyugina, stosowane przez chirurgów na całym świecie.

Wykonał kilkadziesiąt tysięcy operacji zaćmy na różnych kontynentach, jest jednym z najczęściej zapraszanych i nagradzanych chirurgów na arenie międzynarodowej.

Jest Przewodniczącym Rosyjskiego Towarzystwa Okulistycznego, a także jedynym z Rosji członkiem Międzynarodowej Akademii Okulistyki, gdzie współpracuje m.in. z prof. Zagórskim.

 
Prof.  H. Eggers - Stany Zjednoczone
Profesor okulistyki klinicznej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, USA, jest wybitnym specjalistą w zakresie zachowawczego i chirurgicznego leczenia zeza. Jest cenionym nauczycielem rezydentów oraz lekarzy okulistów specjalizujących się w okulistyce dziecięcej, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych metod chirurgii zeza. Napisał szereg rozdziałów dotyczących leczenia zeza w podręcznikach okulistyki oraz jest autorem licznych publikacji naukowych, szczególnie z zakresu patofizjologii niedowidzenia oraz leczenia zezów porażennych. Jest recenzentem czołowych czasopism okulistycznych (IOVS, American Journal of Ophthalmology, Vision Research) oraz członkiem licznych towarzystw naukowych i zawodowych (m.in. American Academy of Ophthalmology i American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus). Za swoja działalność był wielokrotnie nagradzany, m.in. przez Amerykańską Akademię Okulistyki oraz Uniwersytet Columbia. Współpracuje z Ośrodkami Chirurgii Oka prof. Zagórskiego, szczególnie z p. dr Barbarą Biziorek.
 
Prof.  Guy J. Ben Simon - Izrael
Jest profesorem okulistyki na Wydziale Lekarskim im. Sacklera, w Uniwersytecie w Tel Awiwie w Izraelu.
Ponadto pełni funkcje Dyrektora Instytutu Chirurgii Oczodołu, Okuloplastyki i Dróg Łzowych w Centrum Medycznym Sheba, Tel Hashomer w Izraelu, jest
kierownikiem programu stypendialnego w chirurgii okuloplastycznej Instytutu Ocznego Goldschlegera, Przewodniczącym Izraelskiego Towarzystwa Okuloplastycznego i członkiem zagranicznym Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Okuloplastycznej i Rekonstrukcyjnej (ASOPRS)
 
Jest autorem ponad 90 recenzowanych artykułów oryginalnych i przeglądowych oraz rozdziałów książek z okulistyki i chirurgii okuloplastycznej
Był wielokrotnie zapraszany jako wykładowca na międzynarodowe konferencje oraz nagradzany w kraju i za granicą za osiągnięcia w badaniach naukowych podstawowych i klinicznych
Brał udział jako wolontariusz w licznych misjach charytatywnych w wielu krajach rozwijających się w celu wykonywania operacji okulistycznych i okuloplastycznych
Organizował Pierwszą Międzynarodową Konferencję Okuloplastyczną w Izraelu z udziałem ponad 20 zaproszonych wybitnych specjalistów z całego świata.
W styczniu 2015 brał czynny udział w I Miedzynarodowej Konferencji „Chirurgia na Żywo” w Lublinie, współorganizowanej przez prof. Zagórskiego, gdzie wykonał 6 złożonych operacji m.in. opadnięcia powiek i bliznowatego odwinięcia powiek.
Jego główne zainteresowania to chirurgia dróg łzowych  - endoskopowa dakriocystorinostomia / intubacja Lestera-Jonesa w znieczuleniu miejscowym, zmiany tarczycowe w oczodole i dekompresja oczodołu oraz urazy, ze szczególnym uwzględnieniem urazowej neuropatii nerwu wzrokowego.
 
Prof. Ben Simon będzie konsultował naszych pacjentów na podstawie dokumentacji medycznej i fotograficznej oraz okazjonalnie wykonywał wspólnie z chirurgami z naszych ośrodków zabiegi operacyjne.
M.in. będzie wykonywał następujące procedury: leczenie chirurgiczne opadniętych powiek u dorosłych i dzieci, Blefaroplastyka kosmetyczna (górne i dolne powieki), Endoskopowa kosmetyczna korekcja brwi (brow lift), odwinięcie i podwinięcie powiek, trichiaza, anomalie powiek, usuwanie guzów powiek z rekonstrukcją, epiblefaron, skrzydlik z przezczepem spojówki i klejem tkankowym, sondowanie i płukanie dróg łzowych, intubacja drenami silikonowymi, zespolenie nosowo-łzowe zewnętrzne i endoskopowe,  implantacja rurek Jonesa, guzy oczodołu, rekonsyrukcja złamań oczodołu, chirurgia tarczycowej choroby oczodołu: dekompresja oczodołu i recesja powiek. 
 
 
Prof.  Yury Takhtaev - Rosja
Prof. Takhtaev jest jednym z nielicznych na świecie chirurgów, którzy w uzasadnionych przypadkach wykonują jednego dnia operacje obydwu oczu, a także poprzez tylną kapsuloreksję całkowicie eliminują ryzyko zaćmy wtórnej, szczególnie istotne przy wszczepach soczewek wieloogniskowych.
 
Prof.  A. Junemann - Niemcy
Studia medyczne ukończył w 1986r na Uniwersytecie w Münster (Monastyr), tam uzyskał stopień doktora medycyny w roku 1989. W tym samym roku rozpoczął pracę w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu w Erlangen-Norymberdze, gdzie habilitował się w roku 2000, a w roku 2006 uzyskał tytuł profesora. Jest Kierownikiem Oddziału Jaskry. Jego zainteresowania kliniczne obejmują prawie wszystkie aspekty chirurgii oka (m.in. zaćmy, jaskry, chirurgii witreoretimalnej, w tym endoskopowej, dziecięcej, leczenia urazów, powikłań pooperacyjnych oraz zaburzeń rozwojowych). Zainteresowania naukowe dotyczą m.in. możliwości terapeutycznych w jaskrze i zwyrodnieniach siatkówki, neurodegeneracji i neuroprotekcji. Jest autorem 150 publikacji oraz licznych rozdziałów w podręcznikach. Był zapraszany na wykłady do USA i licznych krajów europejskich, gdzie wykonywał także operacje oczne. Współpracuje z naszymi ośrodkami jako konsultant i chirurg.
  
 
Prof.  Martin Filipec - Czechy
 
  
Dr n. med. Sławomir Cisiecki - Polska
Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Łodzi i na Universtecie Zagłębia Ruhry w Bochum (Niemcy) w 1996 roku. Odbył liczne staże zagraniczne m.in. w St. Gallen w Szwajcarii, we Frankfurcie nad Menem, Berlinie i Bremie w Niemczech oraz w Palermo i Genui we Włoszech. Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym i zachowawczym chorób siatkówki i ciała szklistego. Pracuje w Klinice Okulistycznej Jasne Błonia w Łodzi oraz w EYE Clinic Augenärztliche Berufsausübungsgemeinschaft w Giessen i w Ambulante Tagesklinik Nord West Zentrum we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Jest konsultantem i chirurgiem współpracującym z Ośrodkami Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Krakowie, Nałęczowie i Rzeszowie.
  
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki - Polska
Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie uzyskał także stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W roku 1999 otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Większość kariery zawodowej spędził w Klinice Okulistyki AM w Łodzi. Prof. Nawrocki odbył szereg staży naukowych za granicą, m. in. w Drham, Rotterdamie, Kolonii. W latach 1990 - 1991 był stypendystą Fundacji Humboldta w Monachium. Szkolił się u najwybitniejszych chirurgów witreoretinalnych na iecie, w tym u profesorów Machemera, Heimanna, Gabla i Zivojnovica. Od 2001 roku jest Ordynatorem Oddziału Okulistycznego III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi. Jest także współzałożycielem Kliniki Okulistycznej "Jasne Błonia" w Łodzi i od roku 2002 jest jej ordynatorem. Jest również Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie okulistyki województwa łódzkiego. Prof. Nawrocki jest członkiem licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, autorem ponad 100 publikacji naukowych, a także licznych filmów, które wielokrotnie zdobywały nagrody i wyróżnienia na zjazdachmiędzynarodowych. Specjalizuje się w chirurgii ciała szklistego i siatkówki, leczeniu urazów gałki ocznej, retinopatii cukrzycowej oraz w chirurgii zaćmy.
 
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała - Polska
Jest ordynatorem Oddziału Okulistyki Szpitala Kolejowego w Katowicach oraz pracownikiem naujkowo-dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako przewodniczący Sekcji Rogówkowej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, specjalizuje się w chirurgii i leczeniu chorób rogówki i powierzchni oka. Ma największe w Polsce doświadczenie w przeszczepach warstwowych rogówki i przeszczepach rąbka. W tych dziedzinach prof. Wylęgała jest uznanym autorytetem w Polsce i na świecie.
 
Aktualności /KrakówLublinNałęczówNowy SączRzeszówZwoleń
 
 
Ośrodki Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego powstały w celu spełniania misji przywracania lub zachowania widzenia u wszystkich potrzebujących ludzi oraz pomocy w dążeniu do doskonałości i zaspokajaniu potrzeb lekarzy okulistów. Są to cele zbieżne także z założeniami Międzynarodowej Rady Okulistyki oraz Międzynarodowej Akademii Okulistyki; organizacji międzynarodowych z którymi związany jest prof. Zagórski.

Zysk nie jest najważniejszy, a ceny usług są tak ustalane aby nie eksploatować chorych, ale jednocześnie zapewnić im odpowiedni standard opieki i godne warunki pracy dla personelu. Ośrodki realizują swoje cele poprzez pomoc w szkoleniu współpracujących okulistów, organizowanie ośrodków tam, gdzie potrzeby okulistyczne nie są w pełni zaspokojone i gdzie jest zainteresowanie miejscowych lekarzy. Zbigniew Zagórski
 
Twoja opinia